Tag: samhällsbygge

Peab erhåller vägkontrakt för drygt en miljard kronor

Peab har erhållit fem driftkontrakt gällande vägunderhåll för Trafikverket. Totalt rör det…Bygger Volvo Truck Center i Göteborg

Peab har fått uppdraget att bygga en ny verkstadsanläggning och kontor…Oväntad lösning för att minska klimatavtrycket: Cirkulärt vägsalt

I jakten på minskat klimatavtryck finns ibland…Peab förvärvar Frøseth AS

Peabbolaget Swerock stärker sin verksamhet i Trøndelagsområdet i mellersta Norge genom att ingå avtal om förvärv av Frøseth AS, som är verksamt inom ballast och beläggning. Med…Peab får fem kontrakt för vägunderhåll

Peab har erhållit driftkontrakt för vägunderhåll för Trafikverket i Kungsbacka, Kungälv, sydöstra Värmland, Västerås och Sveg. Samtliga kontrakt är på fyra…Peab bygger om riksväg 35

Peab har fått uppdraget att bygga om riksväg 35 söder om Linköping på sträckan mellan Sandtorpet och Björkåkla. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman…Peab bygger ny bro över Tärendö älv i Norrbotten

Peab har fått uppdraget att bygga en ny bro över Tärendö älv i Norrbotten. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 111 miljoner svenska kronor. …Peab: ”Nu vill vi se upphandling som gynnar säkerhet och sund konkurrens”

Upphandling av vägarbeten, där fokus flyttas från lägsta pris till säkerhet och sund konkurrens, det skulle hela samhället vinna på. Peab efterlyser en dialog där väghållare, entreprenörer…