Tag: bensin

Biodrivmedel minskade kraftigt i januari till följd av sänkningen av reduktionsplikten

Andelen biodrivmedel på energibas har minskat kraftigt från 26,6% för helåret 2023 till 14,2 % i januari 2024. Minskningen…Framtidsspaning från BioDriv Öst: ”Allt du behöver veta om fordonsåret 2023”

Elbilar och tunga biogaslastbilar är på frammarsch visar ny statistik från Trafikanalys. År 2023 bjöd även…2030-sekretariatet: ”Ny statistik visar reduktionspliktens effektivitet – fel läge att sänka”

Genom att ställa krav på klimatnytta istället för en viss andel biodrivmedel, har reduktionspliktens effektivt…IVL: Sänkt reduktionsplikt gör det svårare att nå trafikens klimatmål

Regeringens förslag att sänka reduktionsplikten för bensin och diesel till sex procent…Drivkraft Sverige avstyrker förslaget om kraftigt sänkt reduktionsplikt

Drivkraft Sverige har idag skickat in ett remissvar på regeringens PM – Sänkning av…Volkswagen: ”Nu behövs en snabbare avveckling av bensin och diesel”

”Att öka användningen av eldrivna fordon är en nödvändighet för att minska oljeberoendet. Men…26,57:- respektive 22,54:-

Det är dagens notering när du handlar diesel respektive bensin. Från januari i år höjdes…If: Tankning med fel drivmedel vanligt

För många år sedan bytte många svenskar till dieselbil och vi kunde se att antalet feltankningar sköt i höjden. De senaste åren har dock försäljningen av dieselbilar minskat…Regeringens planer på att förbjuda nya bensin- och dieselbilar möter hårt motstånd

Det visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av bilförmedlaren Kvdbil. Drygt varannan ratar förslaget och en av fem är osäker. Bara var tredje är positivt inställd…Konvertering till etanol minskar klimatpåverkan

Nya klimatsmarta bilar räcker inte för att klara uppsatta klimatmål. Konvertering…