Tag: Sveriges Fordonsverkstäders Förening

Bilverkstadsdöden: Nära 50% färre bilverkstäder jämfört med 2005

Under de senaste decennierna har bilverkstadsdöden på, framför allt, den bilberoende…Därför stoppar polisen i väst allt arbete med el- och hybridfordon

Polisfacket i en av Sveriges största polisregioner – polisregion väst – har förbjudit alla polisanställda att befatta sig med skadade el- eller hybridfordon. Men polisen…Fordonsbranschen sätter SME-företagen i fokus under EU-ordförandeskapet

SME-företagens förutsättningar för fortsatt tillväxt och konkurrenskraft, är fokusområden…Sveriges Fordonsverkstäders Förening: ”Så sätter många kommuner i onödan krokben för verkstäder på landsbygden”

Rekordhöga prisnivåer på drivmedel och el gör vardagen svårare för…SFVF: ”Bristerna i kollektivtrafiken gör många beroende av bilen”

Sverige för en ambitiös politik för att elektrifiera vår bilpark och trycka…Ny branschorganisation för fordonseftermarknaden

De båda motorbranschorganisationerna Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, och Sveriges..SBF: ”30 procent av landets bilverkstäder kommer att vara nedlagda eller utslagna till 2030”

30 procent av landets bilverkstäder kommer att vara nedlagda eller utslagna av olika anledningar till 2030. Framför allt…SFVF och SBF: Även bilverkstäder ska ses som en resurs i ny EU-förordning för batteriåtervinning

Europaparlamentet och Europeiska Rådet ska fatta beslut om en ny förordning för batterier och förbrukade batterier samt om upphävande av direktiv 2006/66/EG och om ändring av förordning (EU) 2019/1020Bilverkstadsorganisationer välkomnar fortsatt konkurrens inom verkstadstjänster

EU-kommissionen besked om att den fortsatt vill stimulera konkurrens inom bilverkstadssektorn har…Klart idag: Ny branschstandard för elbilar

Idag, 9 september, släpper MRF, BIL Sweden och Sveriges Fordonsverkstäders Förening tillsammans en ny branschstandard för säker hantering av elfordon. Den nya branschstandarden…