Tag: Drivkraft Sverige

Biodrivmedel minskade kraftigt i januari till följd av sänkningen av reduktionsplikten

Andelen biodrivmedel på energibas har minskat kraftigt från 26,6% för helåret 2023 till 14,2 % i januari 2024. Minskningen…Drivkraft Sverige: ”Regeringen måste sluta gasa och bromsa med drivmedelspolitiken”

”För klimatomställningens skull behövs en långsiktig drivmedelspolitik där…Drivkraft Sverige: ”Hasslers förslag riskerar att försena omställningen”

De 46 förslagen i Hasslers rapport innebär att Sverige måste börja om från början med nytt angreppsätt med nya…Drivmedelsbranschen kraftsamlar – står för en fjärdedel av den publika laddinfrastrukturen för snabbladdning

Drivkraft Sverige presenterar idag ”Omställningsbarometern” som mäter trycket på omställningen…Drivkraft Sverige avstyrker förslaget om kraftigt sänkt reduktionsplikt

Drivkraft Sverige har idag skickat in ett remissvar på regeringens PM – Sänkning av…Drivkraft Sverige: ”Beredskapen kring drivmedels­försörjningen får inte äventyras av kortsiktiga lokala beslut”

”Sverige har en trygg och stabil drivmedels­försörjning i ett normalläge och vid mindre störningar. Men…Drivkraft Sverige: ”Beredskapen kring drivmedels­försörjningen får inte äventyras av kortsiktiga lokala beslut”

”Sverige har en trygg och stabil drivmedels­försörjning i ett normalläge och vid mindre störningar. Men…Drivkraft Sverige: ”Reduktionsplikten måste utvecklas – inte avskaffas!”

”Vi behöver därför utveckla reduktionsplikten inte avveckla den. Det vore…Ny branschöverenskommelse

Drivkraft Sverige, Energiföretagen Sverige och Mobility Sweden har gemensamt slutit…Drivkraft Sverige: ”Välkommet med sänkt drivmedelsskatt”

Regeringens förslag om att sänka drivmedelsskatten för att…Beskatta inte biodrivmedel som fossila

”Den 1 januari höjdes reduktionsplikten. Vad få vet är att det som för 20 år sedan var…Drivkraft Sverige: ”Klimatstyrningen behöver omfatta flera energislag”

Flera av satsningarna i regeringens budgetproposition för 2022 som presenterades i dag på morgonen är viktiga och välkomna. En utbyggnad…Drivkraft Sveriges kommenterar budgeten för transport: ”Vi efterlyser teknikneutralt styrmedel”

Drivkraft Sverige spelar in på regeringens höstbudget för transport och infrastruktur som presenterades i dag. Budgeten som innehåller ”sköna gröna klimatåtgärder” som infrastrukturminister Tomas Eneroth sa…Drivkraft Sverige växer

Nu växer Drivkraft Sverige och anställer två nya medarbetare, David Sällh och Ebba Fredin för att stärka sitt arbete inom trygg och hållbar mobilitet samt kommunikation….Nu introduceras E10 som ny bensinkvalitet

I samband med att reduktionsplikten höjs från 4,2 procent till sex procent den 1 augusti 2021 introduceras E10 som ny bensinkvalitet…