Tag: Prognos

Fortsatt svag privatmarknad för elbilar

Antalet nyregistrerade personbilar ökade i januari med 17,6 procent. Januari förra året hade dock…Mobility Sweden: ”Under 2023 bromsade elektrifieringstakten in och förväntas minska under 2024”

2023 års nyregistreringar av personbilar landade i en svag ökning på en halv procent jämfört med 2022. Detta är till stor del drivet av…Mobility Sweden: Minskade nyregistreringar av personbilar i november

Antalet nyregistrerade personbilar i november minskade med nära…Mobility Swedens statistik för september: Stark ökning av lätta fordon i september

Mobility Swedens registreringstatistik för september visar att nyregistreringarna av personbilar ökade med nära…Mobility Sweden: Svag personbilsmarknad i juli men lastbilar går starkt

Personbilsmarknaden fortsätter att utvecklas svagt visar Mobility Swedens registreringsstatistik. Antalet…Förutsägelser om cybersäkerhetshot för sommaren 2023

Med tanke på omfattningen av cyberhot under första halvåret 2023 är det…Sänkt prognos: kraftig minskning av antal nyregistrerade personbilar väntas i år

Mobility Sweden justerar ner fordonsbranschens prognos för antalet nyregistrerade personbilar…Mobility Swedens statistik för februari: Nyregistrerade personbilar fortsätter att falla kraftigt

Mobility Swedens registreringsstatistik för februari månad…Mobility Swedens prognos för 2022 revideras ned

Personbilsmarknaden fortsätter att vara dämpad och…Mobility Sweden: ”Fortsatta störningar i leverantörskedjorna”

– Under maj i år registrerades 26 413 nya personbilar, vilket är en ökning med nära 9 procent jämfört med i fjol. Årets maj månad har ett relativt svagt utfall baserat på att snittet för maj de senaste fem åren ligger på 29 000. Hittills…Mobility Sweden: Prognosen för personbilar och lätta lastbilar revideras ned

Mobility Sweden (fd BIL Sweden) reviderar ned…Prognosen för lätta lastbilar revideras ned

Prognosen för antalet registrerade personbilar och lätta lastbilar för…