Tag: SFVF

Bilverkstadsdöden: Nära 50% färre bilverkstäder jämfört med 2005

Under de senaste decennierna har bilverkstadsdöden på, framför allt, den bilberoende…SFVF: ”Vi behöver lagstifta om fri tillgång till fordonsdata, nu!”

Nu är det hög tid för EU att få en sektorsspecifik lagstiftning som garanterar fritt flöde av fordonsdata på plats. Det uppmanar…SBF & SFVF: ”Första steget taget i en riksdagsdialog kring verkstädernas rättigheter och bilägarnas valfrihet”

De samverkande fordonsbranschorganisationerna SBF och SFVF avslutade sina lobbyinsatser under Automässan i Göteborg med ett…Fordonsbranschen sätter SME-företagen i fokus under EU-ordförandeskapet

SME-företagens förutsättningar för fortsatt tillväxt och konkurrenskraft, är fokusområden…Krav på tydligare EU-regler för bilverkstadskonkurrens

De små fristående verkstäders…Ny branschorganisation för fordonseftermarknaden

De båda motorbranschorganisationerna Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, och Sveriges..SBF: ”30 procent av landets bilverkstäder kommer att vara nedlagda eller utslagna till 2030”

30 procent av landets bilverkstäder kommer att vara nedlagda eller utslagna av olika anledningar till 2030. Framför allt…SFVF och SBF: Även bilverkstäder ska ses som en resurs i ny EU-förordning för batteriåtervinning

Europaparlamentet och Europeiska Rådet ska fatta beslut om en ny förordning för batterier och förbrukade batterier samt om upphävande av direktiv 2006/66/EG och om ändring av förordning (EU) 2019/1020Bilverkstadsorganisationer välkomnar fortsatt konkurrens inom verkstadstjänster

EU-kommissionen besked om att den fortsatt vill stimulera konkurrens inom bilverkstadssektorn har…SFVF: ”Politiker: Tänk om, tänk rätt – ge fordonsverkstäderna den hjälp som de behöver ”

Först kom pandemin. Sedan slutade vinden blåsa. Elpriset sköts i höjden och nu hör fler och fler verkstäder…SFVF presenterar EU-finansierat projekt för att hjälpa verkstäder

Fordonsbranschens verkstäder står inför en massiv omställning till elfordon, hybrider och fordon med alternativa bränslen samt digitalisering. Samtidigt…Motorbranschen vill se investeringsstöd till glesbygdsverkstäder

Investeringsstöd till fordonsverkstäder i glesbygd. Ännu snabbare utbyggnad av bredbandskapaciteten samt ett fortsatt svenskt arbete för en konkurrensreglering som…