Tag: Sveriges Bussföretag

Sveriges Bussföretag: ”Missvisande om att kör- och vilotider inte följs”

Transportstyrelsen har under våren genomfört en tillståndsmätning inom beställningstrafik med buss som visar på att…Nytt Bussbranschavtal på plats

Nu är det klart med ett nytt kollektivavtal mellan Sveriges Bussföretag, ett…Ny styrelse vald i Svenska Bussbranschens Riksförbund

Vid dagens årsstämma blev Magnus af Petersens vald till ordförande i Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR. Magnus af…Sveriges bästa bussförare

B-O Åhrström från Örnsköldsvik och körande för Byberg och Nordin är årets vinnare i…Sveriges Bussföretag: ”Svenska regionernas budget för kollektivtrafik grovt underskattade”

Regionernas prognoser räknar i snitt på en inflationsökning på 4,6 procent, i stället för Konjunkturinstitutets prognos…Branschrekommendationer är vägen till en lönsammare kollektivtrafik

Branschens gemensamma rekommendationer för upphandlingar används i…2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva

I en ny rapport undersöks svenskars resande och inställning till kollektivtrafik. Av de…Premiär för nytt modellavtal vid bussupphandlingar

Kollektivtrafikbranschen har gemensamt arbetat fram ett nytt modellavtal…Debatt: ”Gör utbildningarna till bussförare attraktiva”

”Sverige står inför en akut brist på bussförare. Uppmuntra unga att välja bristyrken.”…Transportföretagen: ”Fusk och fel med reseavdrag kostar 3,1 miljarder kronor per år och missgynnar resenärer i kollektivtrafiken!”

Trots massiv kritik väljer regeringen att i den budget som…Sveriges Bussföretag: ”Ska transportsektorns klimatmål uppnås behöver vi välja väg”

”Om busstrafiken även framöver ska…Ny styrelse i Sveriges Bussföretag

Vid dagens årsstämma blev Tomas Byberg omvald till ordförande i bransch- och arbetsgivarförbundet Sveriges Bussföretag. Tomas Byberg är…Sargad bransch blickar framåt

Sveriges Bussföretag arrangerar konferensen Busstorget den 24–25 mars p…Förslag om covidpass i långväga busstrafik

Sveriges Bussföretag välkomnar regeringens förslag på utformning…Sveriges Bussföretag: ”Återinför stödåtgärder nu”

Jämfört med 2019 minskade biljettintäkterna i den svenska kollektivtrafiken med 7,2 miljarder kronor 2020. Förluster som under 2021 kommer växa till…Transportföretagen: ”Det behövs mer långsiktighet för transportsektorn i budgeten”

Under måndagen presenterade regeringen sin budgetproposition för 2022 där de föreslår satsningar med målet att påskynda omställningen i transportsektorn….Sveriges Bussföretag: Pengar att hämta i upphandlingar för sargad svensk kollektivtrafik

Coronapandemin har inneburit att den svenska kollektivtrafiken tappat miljarder i intäkter och att flera planerade upphandlingar av busstrafik…Tågföretagen: ”Noll dialog med Regeringskansliet”

Här ett inlägg från Tågföretagen om restriktionerna för den långväga kollektivtrafiken:…Tågföretagen och Sveriges Bussföretag: ”Mycket trafik riskerar att ställas in i sommar”

”När regeringen väljer att förlänga restriktionerna i den långväga buss- och tågtrafiken riskerar en stor del av landets…Sveriges Bussföretag: ”Upphandlad busstrafik ger mer kollektivtrafik för pengarna”

”En ny rapport från framtagen av E&Y på uppdrag av Sveriges Bussföretag slår fast det som blev tydligt redan när svensk kollektivtrafik öppnades för upphandling i konkurrens på 1990-talet: konkurrensutsättning…Sveriges Bussföretag: ”Det krävs fler riktade stödåtgärder i budgeten till bussbranschen”

Väldigt mycket i den budget som regeringen idag presenterade var känt sedan tidigare, menar Sveriges Bussföretag i en kommentar till regeringens budgetproposition. Flera satsningar välkomnar man men efterlyser fler offensiva och riktade satsningar för busstrafiken, vilken drabbas oerhört hårt i Corona krisens spår….”Kollektivtrafik för grön nystart”

Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen överlämnade under torsdagen ”Kollektivtrafik för grön omställning” till Riksdagens trafikutskott….Liten andel trots stort intresse för nya mobilitetstjänster

Trots att intresset för kombinerad mobilitet och nya mobilitetstjänster är stort utgör…