Nyheter

Ny styrelse vald i Svenska Bussbranschens Riksförbund

Vid dagens årsstämma blev Magnus af Petersens vald till ordförande i Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR. Magnus af Petersens är vice vd och marknadsdirektör på Nobina Sverige och kommer nu leda arbetet med den svenska bussbranschens forsknings- och utvecklingsarbete för BR framåt.

Efter stämman tillkom även två nya ledamöter.

– Kollektivtrafiken är en samhällsbärande funktion och det mest klimatsmarta sättet att resa på. BR fyller en viktig roll i att skapa kunskap kring hur vi kan förbättra förutsättningarna för och bidra till att öka det kollektiva resande så att fler väljer att ta bussen, säger Magnus af Petersens, vice vd och marknadsdirektör Nobina Sverige.  

– 8 100 bussförare behövs inom de kommande två åren enligt rapporten “Tempen på Bussbranschen”. Att locka fler till bussföraryrket är viktigt i en tid då kollektivtrafiken måste prioriteras för att nå klimatmålen. Det är ett exempel där BR idag bidrar med medel till viktiga pågående projekt. 

BR driver ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt för hela bussbranschen inom områden som trafiksäkerhet, omställning till elbussar i svensk kollektivtrafik och turistbussens roll för utveckling av destinationer. Några av projekten driver BR själva, andra tillsammans med intressenter och forskningsorgan.

BR har ett nära samarbete med Sveriges Bussföretag som är en del av Transportföretagen och Svenskt Näringsliv. 

Den nya styrelsen i BR består av: 

Magnus af Petersens, Nobina Sverige AB  

Tomas Ramsell, Västanhede Trafik AB 

Tobias Elenius, Ellenius Buss AB 

Göran Hult, Gotlands Buss 

Lars-Erik Granberg, Granbergs Trafik AB 

Johan Ekman, EkmanBuss Flexibussitet AB 

Eva Tiséus, Transdev Sverige AB

Foto: Marie Sjödin