Tag: Elvir Dzanic

Liquid Wind befäster Göteborg som europeiskt nav för elektrobränslerevolutionen

För att uppmärksamma den snabba utvecklingen inom elektrobränsleområdet samlar…Stigande ökning av containervolymer i Göteborgs hamn

Läget är fortsatt ansträngt i det globala transportsystemet. Följdeffekter…Göteborgs hamn redo för metanol

Göteborgs Hamn AB har idag publicerat allmänna driftsföreskrifter för metanolbunkring – det innebärInternationellt utbytesprogram i Göteborgs Hamn

Den första rundan av Göteborgs Hamn AB:s nya…Göteborgs hamn vidtar åtgärder för att mildra Suez-effekter

Med den akuta situationen i Suezkanalen uppklarad väntar trots allt fortsatta följdförseningar i europeiska hamnar. Nu förbereds åtgärder i Göteborgs hamn. Under måndagen öppnade så trafiken i Suezkanalen igenContainervolymerna ökar i Göteborgs hamn

Trots den pågående Coronapandemin fortsätter Göteborgs hamns godsvolymer att öka i flera segment. Under det första halvåret 2020 har hanteringen av containrar och energiprodukter i hamnen ökat med…Få coronaeffekter på godsvolymerna i Göteborgs hamn

Göteborgs hamn, liksom det svenska samhället, håller…Järnvägsrekord gav ökade containervolymer i Göteborgs hamn

En tydlig trend är att containergods från hela Sverige koncentreras till Göteborgs hamn i växande grad…Klimatsmarta transporter på Hamnbanan

Har en avgörande betydelse för klimatsmarta godstransporter i hela Sverige…Containerterminalen i Göteborgs hamn blir fossilfri 2030

Idag lanserar APM Terminals i Göteborg ”Green Gothenburg Gateway”…Göteborgs hamns containerhantering ökar trots minskande Sverigemarknad

Den svenska containermarknaden är i en avmattningsperiod…Första automatiserade nykterhetskontrollen i Göteborgs hamn invigs

Bidrar till att förhindra alkoholrelaterade dödsolyckor i trafiken…