Tag: Umeå kommun

WSP vinner nya ramavtal med Umeå kommun

WSP har tilldelats flera ramavtal med Umeå kommun som innefattar bland annat utredning och…Fossilfritt Sverige: Sju punkter för fossilfri offentlig upphandling

För att få fart på klimatkraven inom offentlig upphandling har sex kommuner inom Fossilfritt Sveriges klimatledarprogram tagit fram en sjupunktslista på åtgärder. Med målsättningen fossilfri…Nu utreds fossilfritt flyg i norra Sverige

Tillsammans med Umeå kommun ska Swedavia,…Umeå kommun går in och finansierar Norrbotniabanan

Umeå kommun har beslutat att medfinansiera Norrbotniabanegruppens projekt ”Intensifiering av Norrbotniabanan”. Projektet som pågår i fyra år ingår…Tidigare europaväg genom Umeå ska byggas om

Ambitionen är att ge plats för nya bostäder, för gående, cyklister och kollektivtrafik…Tutus Data levererar kryptosystem till Umeå kommun

Sveriges ledande kryptoföretag Tutus Data har tillsammans med IT-säkerhetsföretaget link22 tecknat avtal med…Umeå kommun överklagar beslut om sänkta hastigheter på vägarna E4 och 363

Kommunstyrelsen vill se konsekvensanalyser av besluten…Invigning av Hållplats Universum

Sker vid konferensen EU Arctic Forum…Kommunstyrelsen i Umeå avslår förslag om sänkta hastigheter

”Innebär negativa samhällsekonomiska konsekvenser”…Dricksvatten i fokus under hållbarhetsveckan

På måndag börjar SEE hållbarhetsveckan i Västerbotten…Umeå bland de bästa på hållbara transporter

Tredjeplats för Umeå i SHIFT 2019…Skellefteå självklar plats för Energy ConFusion

Det råder ingen brist på utmaningar när det handlar om sättet…Enklare än väntat att vara bilfri i Umeå

Under hösten 2018 prövade tio familjer att leva utan bil under tre månader…Umeå nominerad till Sveriges digitaliseringskommun

Umeå kommun är tillsammans med nio andra kommuner…Årsmedelvärdet för kvävedioxid fortsätter nedåt i Umeå

För sjunde året i rad klaras EU-gränsvärdet för kvävedioxid och miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet…