Tag: VTI

Ny rapport: ”Satsa på batteribyten i Sverige”

Batteribytessystem för tunga fordon har viktiga fördelar jämfört med andra sätt att elektrifiera transportsystemet. Därför…Forskare: ”Utspridda skolstartstider kan göra kollektivtrafiken billigare”

Ny forskning visar att utspridda skolstartstider kan minska rusningstrafiken och kostnaderna…Debatt: ”Sverige behöver ett mål för minskad biltrafik”

”Regeringen bör göra som Irland och Skottland och besluta om ett nationellt t…Ny utredning: Inga skäl att ändra regler för vinterdäck på tunga fordon

Det finns inte skäl att skärpa kraven på vinterdäck och däckutrustning ytterligare för tunga fordon över 3,5 ton. Det visar den…Ny VTI-rapport om A-traktorer: Beteendet bland de unga förarna måste förändras för att minska olyckorna

Förändrade regler och förslag på ny körkortsutbildning är bra, men det räcker inte. För att minska…ENKLA terminaler för fossilfria transporter

För att Sverige ska nå klimatmålen för transporter måste allt gods i en nära framtid…VTI avråder från åretruntdäck: ”Inte trafiksäkra”

Åretruntdäck har betydligt sämre egenskaper än vanliga vinter- och sommardäck på samtliga underlag. Framför…Ny undersökning: Väggrepp på snö och is viktigast för bilister vid val av vinterdäck

När nya vinterdäck ska väljas till bilen tycker bilister att greppet på snö och is den viktigaste frågan. Det visar…De vann Transportföretagens Hållbarhetspris

Under onsdagskvällen vann Frigoscandia från Helsingborg ”Transportföretagens Hållbarhetspris 2023”. Övriga finalister…Finalisterna i Transportföretagens Hållbarhetspris 2023

Varje år utser en jury bestående av fem personer det mest hållbara företaget inom transportsektorn. Vinnaren får ta emot 50 000 kronor som de…Debatt: ”Nya avtalslösningar centrala för transporternas klimatomställning”

”Vägtrafikens klimatutsläpp behöver minska med cirka tio procent per år för att Sveriges klimatmål om minskade utsläpp…Nytt forskningsprojekt: Sjöfart och hamnar viktiga för cirkulär ekonomi

Svensk sjöfart kan spela en betydligt större roll för att transportera produkter och material för materialåtervinning…En ständigt aktuell 100-åring

Den vägtekniska forskningen har bidragit till bättre vägar, bekvämare resor och säkrare…Elflyg på väg att bli samhällsekonomiskt lönsamt

Elflyg kan vara samhällsekonomiskt lönsamt från och med år…Ny rapport från VTI: FF55 bör omfatta även mindre fartyg

Ny VTI-rapport om vilka effekter och kostnader de i EU:s klimatpolicypaket ”Fit for 55” (FF55) föreslagna styrmedlen…Ny studie från VTI: Bussföraryrket särskilt utsatt under coronapandemin

Kollektivtrafik är en viktig funktion i samhället med hög prioritet när det gäller att upprätthålla verksamhet i kristider. Inställd kollektivtrafik skulle ge stora konsekvenser för samhället. VTI har genomfört en studie om bussförares…Ska cykeln färdas i mitten av körbanan?

Idag har bilen en prioriterad roll i trafiken. Det kan nog alla enas om. VTI och…Forskningsinstitutet VTI storsatsar för framtidens transportsystem

VTI har funnits i Lindholmen Science Park i Göteborg sedan 2004. Nu utvidgar forskningsinstitutet med ännu ett kontor i samma område. Här finns plats för fler medarbetare och körsimulatorer – allt för…Svensk Sjöfart: ”Sjöfartsverkets förslag till höjning av lotsavgifterna är orimlig”

Att lotsa fartyg är en viktig uppgift där lotsningen ser till att…Nya mobilitetstjänster ur tre perspektiv

Mistra SAMS (Sustainable Accessibility and Mobility Services) är ett…Debatt: ”Batteribyten smart alternativ till sladd”

”Vi oroas av ett alltför ensidigt fokus på sladd­laddning och elvägar när…VTI representerar Sverige i samarbete om ”Battery Swapping”

Battery Swapping är en teknik på stark frammarsch. I stället för att stå still och ladda bilen byter man ut det tomma batteriet till ett nytt. Det tar bara några minuter så…VTI utreder däckregler för tunga fordon

VTI ska se över däckkraven för…Ny Sifoundersökning visar: Bilförare kör riskfyllt runt snöröjare och halkbekämpare

Bilister visar inte tillräcklig hänsyn mot dem som arbetar på vägarna, som snöröjare eller halkbekämpare. Det anser två av tre svenskar, enligt en ny…Unik genomgång för att minska miljöbelastningen av mikroplast från vägtrafiken

VTI har kartlagt och prioriterat potentiella styrmedel och åtgärder mot mikroplast från däck- och vägslitage. Den nya rapporten är den mest omfattande genomgången av olika möjligheter…Ny studie visar: Begränsad potential att uppnå miljökvalitetsmål genom överflyttning av gods

Den politiska ambitionen att flytta över transporter av gods från väg till järnväg och sjöfart har en begränsad potential att bidra till att uppfylla klimat- och miljömålen. Det sett till de investeringar i infrastruktur och teknik, framför allt på vägsidan, som gjorts och planeras samt de politiska beslut…Blir fartygsmiljön bättre och tystare av alternativ drift?

Sjöfartens elektrifiering och övergång till alternativa bränslen är på uppgång, inte minst i Sverige….VTI föreslår gemensam databas som samlar olycksstatistik på och vid väg

I ett nyligen avslutat projekt har forskare vid VTI tittat närmare på hur vägarbetsplatser ska bli säkrare för både vägarbetare och trafikanter. Bland annat…Ny forskning: Så halverar vi antalet lastbilar i städerna

En stor del av alla tunga transporter i Sverige är lastade med jord- och bergmaterial som schaktas eller används vid byggandet av bostäder och infrastruktur. Genom…Transportforum 2021: ”Coronakrisens påverkan på staden”

13–14 januari 2021 är det dags igen för Transportforum 2021. Den här gången hålls konferensen digitalt och bjuder som tidigare år på ny kunskap inom transportområdet. Temat…Ny professor i trafiksäkerhet

Astrid Linder har utsetts till professor inom trafiksäkerhet med inriktning mot skadeprevention på VTI. Astrid har lång erfarenhet och djup kompetens inom området och…Ny forskning ska öka säkerheten för oskyddade trafikanter

Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter är i fokus i två nya forskningsprojekt hos VTI som finansieras av Länsförsäkringars forskningsfond. I det ena ska…Ny studie ska utveckla logistiklösningar

E-handeln av dagligvaror fortsätter att öka och det finns förutsättningar för effektivisering av transporterna den sista sträckan till kund. Nu startar en förstudie…MRF: ”Idéerna om överflyttning av vägtransporter till tåg och sjöfart är ett luftslott”

Att flytta godstransporter från väg till tåg eller sjöfart är en idé som hela tiden dyker upp som ett politiskt önskemål. Vägtrafik står för nära 90% av allt transporterade ton gods i Sverige och ca hälften mätt i tonkilometrar. (Skälet till differensen…Statens väg- och transportforskningsinstitut: ”Fördubbla biljettpriserna i kollektivtrafiken”

Att använda biljettpriser som ett styrmedel kan minska trängseln på bussar och tåg under pandemin. En fördubbling av biljettpriset leder till ett cirka 40 procent lägre resande, skriver två trafikforskare…Ny rapport från VTI: Godscyklar till sista kilometern-transporter

Den sista kilometern av en transportkedja är den mest kostsamma, minst effektiva och mest utsläppsintensiva delen av hela kedjan. Att transportera paket….Sverigepremiär för två olika självkörande fordon i Linköping

Nu inleds en ny etapp i ”Ride the future”-projektet….Svevia får nya medel för innovationsprojekt

Projektet heter ”Prognosstyrd dynamisk vägdrift”…Linköping först med att utveckla kombinerad mobilitet som tjänst

Energimyndigheten har beviljat drygt sex miljoner kronor för Linköpings nya mobilitetstjänst…Körsimulator ska utbilda lokförare i nya signalsystemet ERTMS

När ERTMS (European Rail Traffic Management System) rullas ut finns ett praktiskt problem. Banorna…