Tag: statistik

Nybilsregistrering oktober: Avklingande styrmedelseffekt, dags för nya besked

I oktober stod elbilarna för 37.6% av alla nyregistreringar, ned från drygt 44% i september. Också andelen…Ny statistik från Trafikanalys: Fler passagerare per fartyg i utrikes färjetrafik under andra kvartalet 2023

Under andra kvartalet 2023 var det totala antalet passagerare i…Återhämtningen av passagerartrafiken fortsätter

När Sjöfartsverket presenterar statistik för sjöfartens första halvår 2023 är det ca…Många lätta lastbilar transporterar liten godsvikt

Idag finns drygt 600 000 lätta lastbilar i trafik, dubbelt så många som för 20 år sedan. De…Nya flyglinjer under mars och april

Under februari flög drygt 2 miljoner resenärer till och från Swedavias tio flygplatser…Kraftig återhämtning

Under fjärde kvartalet 2022 var det totala antalet passagerare i…Ny besiktningsstatistik: Brister hos sex av tio tunga lastbilar

Utfallet av Bilprovningen besiktningsstatistik för 2022 visar att andelen brister hos tunga…Trafikanalys statistik: Nyregistrerade personbilar i december

Under december 2022 nyregistrerades 35 879 personbilar. Det är en ökning med…Återhämtning för internationell färjetrafik under tredje kvartalet

Under tredje kvartalet 2022 var det totala antalet passagerare i svenska hamnar…Nyregistrerade personbilar i november: 19 procent fler än förra året

Under november 2022 nyregistrerades 26 295 personbilar. Det är en…Europas ledande företag inom mångfald

För andra året i rad utnämns…Ny statistik från Trafa: Största mängden gods inrikes transporteras enbart på väg

Hur transporteras varor i Sverige? I ny officiell statistik visar Trafikanalys landets varuflöden för branscher som är betydande transportköpare. Den beskriver vilka varor som transporteras, i vilken…Swedavias trafikstatistik för augusti 2022

Flygets återhämtning fortsätter under augusti och för tredje månaden i följd når antalet resenärer vid Swedavias flygplatser närmare 2,9 miljoner. Augusti präglades av en fortsatt säsongsmässig efterfrågan på utrikesresor, men…Trafikanalys: Stark återhämtning för internationell färjetrafik under andra kvartalet

Under andra kvartalet 2022 var det totala antalet passagerare i svenska hamnar 6,8 miljoner, en ökning med 105 procent jämfört med samma kvartal 2021. Ökningstakten var betydligt högre för utrikestrafiken…Ökning av nyregistrerade personbilar i augusti

Under augusti 2022 nyregistrerades 21 493 personbilar. Det är en ökning med…Trafikanalys statistik för nyregistrerade fordon i juni

Under juni 2022 nyregistrerades 27 374 personbilar. Det är en minskning med 27…Resandet med järnväg, spårväg och tunnelbana var fortsatt påverkat av coronapandemins restriktioner under 2021

Antalet genomförda resor under året var i nivå med 2020, men jämfört med 2019 så minskade…Ny statistik från Trafikanalys: Ökat antal nyregistrerade personbilar i maj jämfört med i fjol

Under maj 2022 nyregistrerades 27 736 personbilar. Det är…Trafiken med tunga lastbilar ökade under 2021

Under 2021 ökade de svenska lastbilarnas trafik med 8 procent, mätt i körd distans. Trafikarbetet…Fler körförbud för tunga släp än något annat fordonsslag

Av de drygt 19 000 tunga släp som Bilprovningen besiktade under…Trafikanalys: ”Bättre fart i internationella färjetrafiken i slutet av 2021”

Under årets sista kvartal, oktober-december 2021, var det…Nyregistrerade personbilar sjönk i februari

Under februari 2022 nyregistrerades…Antalet elbilar fördubblades under 2021

I slutet av 2021 fanns det 110 177 elbilar i trafik i Sverige. Jämfört…Upp 224%

Under januari flög drygt 1,1 miljoner resenärer via…Bilprovningen: Varannan lätt lastbil har brister

Lätta lastbilar blir allt vanligare i Sverige. Det finns över en…Besiktningsstatistik 2021: Var femte personbil har allvarliga brister

För att undvika risken för smittspridning är det allt fler, i rådande pandemi, som väljer bilen framför…Största antalet designregistreringar i Finland

Mönsterrätt, det vill säga designregistrering, är det viktigaste rättsliga skyddet för industriell formgivning. Patent- och registerstyrelsen (PRS) registrerar…Swedavias trafikstatistik för november 2021

Under november reste drygt 1,7 miljoner resenärer via Swedavias tio flygplatser. Därmed är för första gången sedan pandemins…Återstart

Under det tredje kvartalet, juli-september 2021, var det totala antalet passagerare i svenska hamnar…Trafikanalys: Nyregistrerade lastbilar och personbilar sjönk 2021

Under november 2021 nyregistrerades 22 093 personbilar. Det är en minskning med 19 procent jämfört med november ifjol. Det visar Trafikanalys officiella…Swedavias trafikstatistik för oktober 2021

Under oktober månad flög närmare 1,7 miljoner resenärer via Swedavias tio flygplatser, en halvering jämfört med oktober 2019, före pandemin. Flygets återhämtning tar dock ny fart under månaden, då antalet…Färre bussar på vägarna i Coronapandemins spår

Coronapandemin har slagit hårt mot den svenska bussbranschen. I den årliga rapporten med samlad statistik över branschens utveckling har exempelvis klass III-bussar, som…Swedavia: Arlanda måste ges tydliga förutsättningar för att utvecklas i takt med samhällets behov

Swedavias resultat för första kvartalet är kraftigt påverkat av covid-19-pandemins effekter på resandet. Resandet vid bolagets flygplatser minskade under perioden med…Flygresandet är på väg uppåt

Antalet flygresenärer från svenska flygplatser ökade under tredje kvartalet jämfört med årets andra kvartal. Återhämtningen är dock bräcklig, vilket kunde…Färsk statistik: Fördubbling av konkurser inom taxibranschen

Färsk statistik från företaget UC visar på en fördubbling av konkurser i taxibranschen i augusti månad jämfört med samma period föregående år. Många taxiföretag kämpar i motvind…Flest laddbara bilar i Stockholm, Uppsala och Skåne län

I år väntas andelen elbilar öka till 13 procent av de totala nybilsköpen…150 000 bilar riskerar körförbud 1 maj

Så många som 148 468 personbilar i trafik får körförbud om de inte…