Tag: Fartyg

Royal IHC förbättrar maskinprestanda med tillståndskontroll

Nederländska Royal IHC, med huvudkontor i Kinderdijk, är ett innovativt…Regeringen vill införa ID-kontroller vid resor till Sverige

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det ska vara möjligt att vid behov återinföra…Avgångar med Silja Serenade inställda 12-13 november

I samband med de regelbundna rutinkontrollerna av vattenkvaliteten på fartyget Silja Serenade som…Regeringen ser över tonnageskatten och stämpelskatten för den svenska sjöfarten

– Att regeringen beslutat att se över tonnageskatten och stämpelskatten i syfte att stärka konkurrensförutsättningarna för den svenska sjöfarten är oerhört positivt. Sjöfarten transporterar ca…Svensk Sjöfart: ”Regeringen måste agera för att stoppa höjda avgifter för sjöfarten!”

Sjöfartsverket har lagt fram förslag om höjda avgifter…Mer än bara containrar på containerfartyg

Även om containerfartyg är optimerade att frakta just containrar så finns det även goda…Nya hybridrorofartyg beställda för Stena Line

Stena RoRo har på uppdrag av Stena Line designat och beställt två hybridlastbåtar från…Ny rapport föreslår styrmedel för minskat undervattensbuller

Undervattensbuller i haven är ett växande miljöproblem. Ökad sjöfart…200 miljoner ton olja eller diesel

Det är vad den globala handelsflottan använder varje år för att driva sina fartyg. För att ersätta detta med el behövs cirka 5500 terawattimmar (TWh) per år. Det motsvarar ungefär 580 000 landbaserade vindkraftverk eller 800 kärnkraftverk. Uppgifterna kommer från…Ny rapport visar på effekterna av inflaggning

I den nyligen publicerade rapporten ”Sjöfartsskattereform för…Ny rapport från VTI: FF55 bör omfatta även mindre fartyg

Ny VTI-rapport om vilka effekter och kostnader de i EU:s klimatpolicypaket ”Fit for 55” (FF55) föreslagna styrmedlen…Nya regler för lotsning

Från och med december 2023 införs nya regler för lotsning i Sverige. Lotsplikten…Svensk Sjöfart i Energigas Debatt: Sätt ett pris på utsläppen av växthusgaser

Antalet fartyg i världshandelsflottan är i runda slängar 80 000 och beräknas ­årligen generera ungefär 1000 miljoner ton koldioxid per år, vilket motsvarar cirka tre procent av de antropocena utsläppen. De flesta är eniga i att detta måste få ett slut, men hur?…Svensk Sjöfart beklagar Sjöfartsverkets beslut att gå vidare med avgiftshöjningar

Sjöfartsverket har beslutat höja farledsavgifterna med 5,1% samt lotsavgifterna med 10% från och med 1 januari 2023. Svensk Sjöfart anser att beslutet är ytterst beklagligt och att beslutet gällande höjda avgifter dessutom kommer…Svensk Sjöfart i DN om ”Det nya Arktis”

DN skriver om den pågående kapplöpningen om ”Det nya Arktis”, som pågår i det tysta. Isavsmältningen…Svensk Sjöfart: ”Sjöfartsverkets förslag till höjning av lotsavgifterna är orimlig”

Att lotsa fartyg är en viktig uppgift där lotsningen ser till att…Världsunikt koncept för att el-ansluta tankfartyg

För att kunna elansluta tankfartyg som ligger vid kaj i Energihamnen har…Stora klimatvinster när fartygen ”flyger” över ytan

Snart kan eldrivna passagerarfärjor som färdas…Svensk Sjöfart: Tre nya sjöfartsreformer efterfrågas

Sjöfarten står för cirka 90 procent av all import och export och under ett vanligt år reser cirka 30 miljoner passagerare med fartyg till och från Sverige. Sverige är helt beroende av sjöfarten…Svensk Sjöfart positiva till miljömålsberedningens förslag om mål för utrikes sjöfart

Miljömålsberedningen som inrättats av regeringen har…Svensk Sjöfart: ”Gränskontroll bör i första hand åläggas gränskontrollmyndigheter”

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att man säkerställa att det görs ID-kontroller på samtliga passagerare vid resa med passagerarfartyg och har därför…Steerprop kan Azimuth thruster och vintersjöfart

Finland har en stark kompetens inom Azimuth thruster (roderpropellrar) fö…Öppet brev till Mikael Damberg: ”Förstärkt korttidspermitteringsstöd till sjöfarten behövs återigen”

Sjöfarten, och speciellt färjesjöfarten, har…Ny medlem i Svensk Sjöfart

Hansa Destinations är det nystartade rederiet som ägs….Först i världen med att erbjuda landström till fartyg

Som en av de första hamnarna i världen planerar Gävle Hamn att erbjuda landström till fartygen vid energiterminalen (kaj 27) med driftsättning sommaren 2022. Gävle Hamn…Så här vill riksdagspolitiker att sjöfarten förändras

I år har 76 motioner med ordet ”sjöfart” skrivits under den allmänna motionstiden då riksdagspolitiker får möjlighet att lämna in förslag om de frågor de anser är viktigast. Bland de…Göteborgs Hamn blir en smart hamn med Port Optimizer™

En smart hamn är en effektiv hamn och blir också en efterfrågad hållbar hamn. Så går resonemanget i Skandinaviens största hamn som nu satsar stort på att…Svensk Sjöfart: ”Sjöfartsverkets förslag om höjda avgifter är orimligt!”

Sjöfartsverket föreslår höjda avgifter för handelssjöfarten och därmed ytterst för transportköparna, något som branschorganisationen Svensk Sjöfart motsätter sig, bland…Så ska muddermassorna tas om hand när farleden fördjupas in till Göteborg

För att kunna ta emot världens största oceangående fartyg behöver farleden in till Göteborgs hamn fördjupas med cirka 4 meter och 6 km farled muddras. Cirka 13,5 miljoner…EU:s energiskattedirektiv görs om – påverkar Sverige och sjöfarten

EU kommissionen har lämnat förslag till revidering av energiskattedirektivet. Förslaget utgör en del av EU:s klimatpaket ”Fit for 55” och syftar till att modernisera…Trekanten som lyfter in Stena Bulk i digitaliseringens tidevarv

När Stena Bulk tar ett helhetsgrepp om digitalisering gjordes det…Tallink Grupp öppnar rutten Stockholm-Tallinn igen

Tallink Grupp har idag meddelat att man kommer öppna den populära linjen Stockholm-Tallinn igen den 9 juli 2021, efter nästan 16 månaders stillastående på grund…Silja Line prisas för sin hantering av Covid-19

– Det är otroligt glädjande att vi uppmärksammas för vårt arbete med att minska risken för smittspridning av Covid-19 ombord på våra fartyg. Trygga resor för våra gäster och…Tallink Group: Passagerar- och fraktstatistik för juli 2020

Tallink Grupp har idag publicerat statistik över persontransporter och gods för juli 2020 till börsen. Enligt de senaste siffrorna transporterades totalt…Tallink Silja börjar trafikera Stockholm-Visby

Efterfrågan på resor och upplevelser i närområdet har ökat kraftigt till följd…Göteborgs hamn möjliggör inlandslagring av importgods

En hastig förändring i efterfrågan på svenskt importgods i coronavirusets spår har lett till att redan orderlagt gods på väg…Varje år dör över hundra personer i Sverige en förtidig död på grund av utsläpp från fartyg i Östersjön

SVT avslöjade igår att koldioxidutsläppen från inrikes sjöfart är nästan dubbelt så stora jämfört med…