Tag: Västlänken

NCC Infrastructure: “Med ELO sparade vi 8000 transporter som slapp trängas i centrala Göteborg”

Västlänken är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt genom tiderna. När man nu närmar sig slutet på schaktentreprenaden…Domstolen ger klartecken till Norr om Centralstationen

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt detaljplanen för Norr om…Nu möts Centralen och Kvarnberget inom projekt Västlänken

I början av veckan drog projekt Västlänken upp de spontplankor som skiljt deletapp…Ny prognos för sluttid och kostnad för Europas största och mest komplicerade infrastrukturprojekt

Västlänken är ett av norra Europas största och mest komplicerade infrastrukturprojekt. Västlänken ska…Veidekke får förtroendet att utföra skyddsarbeten på Västlänken

Veidekke har fått uppdraget av Trafikverket att utföra så kallade skyddsarbeten under en…Bygget av Västlänken går både enligt och inte enligt plan

Bygget av järnvägsslingan Västlänken under centrala Göteborg kommer inte att bli klar för trafikstart till 2026 som planerat. Det står klart sedan Trafikverket brutit samarbetet med entreprenören för deletapp Haga….Trafikverket häver kontrakt med entreprenör för del av projekt Västlänken i Göteborg

Trafikverket har beslutat att häva kontraktet med AGN Haga, den entreprenör som…TopRights uppdrag i Västlänken projektet utökas

Smart-techbolaget TopRight Nordics dotterbolag…VSM tecknar avtal med WLC om Västlänken

VSM har tecknat avtal med West Link Contractors (NCC och Wayss & Freytag Ingenierurbau AG) om schaktnings- och sprängningsarbeten för…Gullbergsbron har lyfts på plats över Gullbergsån

Under tisdagskvällen och natten till idag lyftes Gullbergsbron, inom…Västlänken i Göteborg stärker kollektivtrafiken, staden och hela regionen

Göteborg växer och målet är att utveckla…NCC och Jernhusen utvecklar första projektet inom RegionCity

NCC och Jernhusen har ingått ett joint venture-avtal om att gemensamt utveckla Park Central, den första fasen av satsningen RegionCity i Göteborg. Projektet ska byggas i direkt anslutning…Byggnads Väst: ”Ställ högre krav på de stora byggena i stan”

”Västlänken, Hisingsbron och Götatunneln är exempel på byggprojekt med förseningar som kostat skattebetalarna stora summor. Frågan är om Trafikverket och Göteborgs…Rapport från Västsvenska paketet: Mycket börjar bli klart även om största projektet återstår

Sakta men säkert håller de olika delarna i Västsvenska paketet på att bli klart….Västlänkens deletapp Korsvägen möter många utmaningar

Arbetena ska samsas med pågående bil- och spårvagnstrafik vid Korsvägen, biltrafik på E6 och tågtrafik på Västkustbanan. Därtill ska ta hänsyn tas till känslig…Trafikverket gör avsteg för att ligga i framkant

Entreprenaden E02, station Centralen, i projekt Västlänken i Göteborg är det första projektet av dignitet där Trafikverket använder en kraftigt…Unikt projekt med klimatförbättrad betong från Thomas Concrete Group

Etapp Centralstationen är Sveriges största byggnadsprojekt någonsin med klimatförbättrad betong. Totalt beräknas det gå åt 330 000 kubikmeter betong, vilket…Ett lagarbete över gränserna

Göteborg är en enda stor byggarbetsplats. Orsaken är arbetet med ett av Sveriges största infrastrukturprojekt av sällan skådat slag; Västlänken – En enorm satsning av…Nytt slutdatum

20 augusti – det är det nya slutdatumet för Götatunnelns dubbelriktning. Trafiken återgår då till det normala….Västlänkens etapp Centralen i Göteborg byggs nästan helt i lermark

Huvuddelen av järnvägstunneln Västlänken under Göteborg drivs genom berg, men deletappen Centralen byggs nästan helt i jord och lera där det är schaktning och gjutning…Intensivt år i bygget av Västlänken under Göteborg

Efter att servicetunnlar och serviceschakt är klara kommer bygget av den sex kilometer långa tågtunneln att ta fart på allvar….Stororder för Thomas Betong till Västlänken

Thomas Betong AB har ingått avtal med West Link Contractors om att leverera all betong, samt rådgivnings-,…AFRY samordnar installationsprojektering på Västlänken

AFRY har fått i uppdrag av WLC att detaljprojektera och leverera handlingar för teknikdisciplinerna VA, VVS, el/tele samt styr…750 miljoner euro till fyra av Trafikverkets projekt

EU:s stödsystem för ett sammanlänkat Europa, CEF (Connecting Europe Facility) har beviljat…Tyréns utvecklar Göteborg

I Göteborg pågår arbetet med Västlänken, som är en ny dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg i tunnel under centrala staden. När Västlänken står klar år…Sweco planerar ny bangård för Västlänken

När Västlänken öppnas förändras trafikeringen i Göteborgsområdet…