Tag: regeringen

Regeringen vill införa ID-kontroller vid resor till Sverige

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det ska vara möjligt att vid behov återinföra…Budgetkommentar: Transportsektorn fortsätter jobba för en grön omställning

Under onsdagen presenterade regeringen årets höstbudget. Den innehåller…Utredning ska se över reglerna om statsbidrag till enskilda vägar

En utredare får i uppdrag att se över reglerna för statsbidrag…Regeringen ser över tonnageskatten och stämpelskatten för den svenska sjöfarten

– Att regeringen beslutat att se över tonnageskatten och stämpelskatten i syfte att stärka konkurrensförutsättningarna för den svenska sjöfarten är oerhört positivt. Sjöfarten transporterar ca…Ökat stöd till regionala icke-statliga flygplatser

Regeringen kommer i budgetpropositionen för 2024 föreslå att det statliga bidraget för driftstöd till…Regeringen tar nästa steg för att stärka järnvägens punktlighet och tillförlitlighet

Regeringen tar nästa steg för att öka tillförlitligheten i järnvägstrafiken med…Säkerhetsläget i Sverige: Nu utreds förstärkt järnvägs- och kollektivtrafikskydd

Regeringen ger Trafikverket och Transportstyrelsen i…Rapport om Holmötrafiken överlämnad till regeringen

Trafikverket och länsstyrelsen i Västerbotten har på uppdrag av regeringen utrett hur…Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att dela ut bidrag för alkobommar

Regeringen har beslutat att Trafikverket ska få dela ut…Regeringens satsningar inom transportområdet

I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen flera satsningar…Transportföretagen: ”Fusk och fel med reseavdrag kostar 3,1 miljarder kronor per år och missgynnar resenärer i kollektivtrafiken!”

Trots massiv kritik väljer regeringen att i den budget som…Satsningar för att förbättra villkoren för landsbygden

Villkoren för att leva, bo och verka i hela Sverige ska stärkas. Regeringen satsar därför på sänkt skatt för diesel…2030sekretariatet: ”Reseavdraget: Regeringen, gör som planerat!”

Sämre för statskassan, kommunerna, låginkomsttagare, jämställdheten…Svensk Sjöfart beklagar Sjöfartsverkets beslut att gå vidare med avgiftshöjningar

Sjöfartsverket har beslutat höja farledsavgifterna med 5,1% samt lotsavgifterna med 10% från och med 1 januari 2023. Svensk Sjöfart anser att beslutet är ytterst beklagligt och att beslutet gällande höjda avgifter dessutom kommer…Inlandsbanans driftsbidrag ökas med 75 miljoner kronor per år

Idag kom beskedet att regeringen höjer Inlandsbanans anslag från 150 till 225 miljoner kronor…Inga mer pengar till SAS

Staten drar ner sitt ägande i SAS – tillför inget nytt kapital till flygbolaget. Det…Reduktionsplikten pausas

Regeringen förslår i en proposition att de successivt ökade kraven i reduktionsplikten…Förslag: Samordnade biljettsystem mellan regionerna

Regeringen vill göra det lättare att resa kollektivt mellan olika regioner. Trafikverket…Vossloh: ”Kompetensbrist flaskhals för järnvägsbranschen”

Den 28 februari gick remisstiden ut för Trafikverkets nationella plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Trafikverkets huvudleverantör av spårväxlar, Vossloh Nordic Switch Systems AB, anser…Krafttag mot illegala körskolor och provfusk

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att straffen för de som bedriver illegala körskolor ska skärpas, med…Nya regler inom transportbranschen

Regeringen har i dag beslutat om ett antal nya regler som ska göra det svårareNu ska bensinmackar på landsbygden få stöd till skärpta miljö- och säkerhetskrav

Regeringen bör initiera åtgärder för att så kallade drivmedelsstationer, mackar, på landsbygderna ska få möjlighet att uppfylla skärpta miljö- och säkerhetskrav…Svensk Kollektivtrafik: ”Reformerat reseavdrag minskar fusket och klimatutsläppen”

Svensk Kollektivtrafik välkomnar regeringens förslag att ersätta dagens reseavdrag med en enklare, avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion av arbetsresor…Transportföretagen: ”Nya trängselavgifter riskerar att slå negativt mot flygbolagen”

Regeringen har idag gett ett uppdrag till Transportstyrelsen att lämna förslag om trängselavgifter inom den svenska luftfarten. Förslaget handlar i korthet om att flygplatser…Nya kraftiga begränsningar för tåg- och busstrafiken from 14/2

12.45 idag håller regeringen en pressträff där socialminister Lena Hallengren och infrastrukturminister Tomas Eneroth (båda S) kommer att presentera…Regeringen förlänger trafikplikten för flyglinjer

Regeringen har beslutat att ytterligare förlänga den temporära allmänna trafikplikten för ett antal flyglinjer till och från Norrland och Gotland. Förlängningen gäller från den…Svenska Taxiförbundet välkomnar remissen om stöd till enskilda näringsidkare

Mot bakgrund av att många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av covid-19 föreslår regeringen ett omsättningsstöd till dessa företag. Svenska Taxiförbundet har…Fortsatt trafikplikt för samhällsviktigt flyg

Regeringen har beslutat att förlänga den temporära allmänna trafikplikten på åtta flyglinjer till och från Norrland och Gotland. Syftet är att fortsatt säkerställa en grundläggande tillgänglighet för transporter av personer och gods för samhällsviktiga ändamål fram till och med den 31 december 2020….Säkrare och mer miljövänlig design på lastbilar

Igår beslutade regeringen om en ändring i trafikförordningen för att möjliggöra att lastbilar med rundare nos, så kallad aerodynamiskt utformad förarhytt, kan framföras på…Klubbat idag: Riktat stöd till Sveriges kollektivtrafik

Regeringen har idag presenterat ett tillfälligt riktat bidrag…Upprop från kollektivtrafiken i hela Sverige: ”Stålbad för hela branschen”

Kollektivtrafiken blöder ekonomiskt. Utan kompensation…Företagen som vill tillverka biobränsle för flyget kritiska mot regeringens utredare

– Förslaget i sig leder visserligen till ökad produktion…Norwegian sågar en global uppgörelse som öppnar för skatt på fossilbaserat flygbränsle

Från SAS, med svenska staten som största ägare, är…Trafikverket utreder möjligheterna med nattåg till Europa

Regeringen vill att det ska bli lättare att ta nattåget ut i Europa. Trafikverket…Transportföretagens förslag stöds av Socialdemokraterna

Öppnade upp för möjligheten att ta CSN-lån för körkort för lastbil och buss…Transportföretagen välkomnar utredningen om biobränsle för flyget

”Staten måste även ta ett samlat ansvar för svensk flygnäring”