Tag: NCC

NCC bygger ubåtskaj åt Forsvarsbygg i Norge

NCC ska på uppdrag av Forsvarsbygg bygga en ubåtskaj på marinbasen…



Branschhandbok om cirkulära ballastprodukter blir verklighet – efter nytt stöd

Projektet ”Från grind till grind”, som syftar till att skapa en handbok för att…



NCC har tecknat asfaltkontrakt för över en halv miljard i Norge

Hittills i år har NCC i Norge tecknat nio asfaltkontrakt med…



NCC har tecknat ramavtal med Stockholms stad

NCC har tecknat ramavtal gällande beläggningsarbeten med Stockholms stad. Uppdraget…



Snart släpps fordonstrafiken på i Tingstadstunneln

Tingstadstunneln i Göteborg genomgår en total renovering för att efter sina 55 år kunna hålla i ytterligare minst 50 år. Trots en tidig…



Sveriges mest lönsamma utbildning

Det har kallats Sveriges mest lönsamma utbildning. Man skulle även kunna kalla…



NCC bygger väg och tunnel i Norge för 1,5 miljarder

På uppdrag av Statens vegvesen, Norges vägmyndighet, ska NCC bygga en ny väg och en tunnel mellan Breivika…



NCC förstärker Skandiahamnen

NCC påbörjar nu arbetet med att förstärka Skandiahamnen i Göteborg, Skandinaviens…



Traveller buss får förtroende av NCC att trafikera byggprojekt Station Hagastaden

NCC bygger Station Hagastaden som en del av nya tunnelbanan, på uppdrag av Region Stockholm. Med start…



NYAB utser Elin Åhrberg till ny medlem i koncernledningen

NYAB har utsett Elin Åhrberg till HR- och miljödirektör och ny medlem i koncernledningen. Hon kommer…



NCC tilldelas kontrakt för ny ringled i Norrköping

NCC har inlett ett samarbete med Norrköpings kommun och det kommunala bolaget Nodra för att planera en ny ringled som knyter ihop…



Trots hot om översvämningar: En av tio kommunpolitiker anger vatten- och avloppssystem som viktigaste investering

Sviterna efter stormen Hans har aktualiserat debatten om behovet av att rusta upp landets VA-system. En…



NCC lägger 360 000 ton asfalt i norra Sverige

NCC har tecknat 22 avtal med Trafikverket för beläggningsarbeten…



NCC asfalterar Öresundsbron

NCC har tecknat avtal med Öresundsbro Konsortiet för större…



NCC utför vägunderhållsarbeten åt Göteborgs Stad

På uppdrag av Stadsmiljöförvaltningen inom Göteborgs Stad ska NCC utföra beläggningsarbeten runt om Göteborg. Uppdragen…



Nordiskt samarbete vid omfattande infrastrukturprojekt vid Drammen Station i Norge

Nordiskt samarbete mellan NCC:s stiftelseenheter ska säkerställa…



Nya skräddarsydda helhetslösningar förenklar fordonsadministrationen för NCC

2016 inledde NCC och…



NCC vinner asfaltkontrakt i Oslo

NCC har ingått avtal med Oslo kommun om att asfaltera de kommunala vägarna. Totalt ska…



NCC säljer verksamhet för schaktfritt ledningsbyggande

NCC säljer NoDig, bolagets svenska och norska verksamhet för…



Världsunik eltimmerbil från Scania i drift

För att ytterligare förstärka den hållbara värdekedjan har SCA tillsammans med…



Unikt partneringavtal för asfaltarbeten med Kristianstads kommun

Kristianstads kommun förnyar samarbetet med…



VSM tecknar avtal med WLC om Västlänken

VSM har tecknat avtal med West Link Contractors (NCC och Wayss & Freytag Ingenierurbau AG) om schaktnings- och sprängningsarbeten för…



NCC får order om 200 000 ton asfalt i Norge

NCC har fått i uppdrag av att asfaltera en ny vägsträcka längs E6:an utanför Trondheim i Norge. Sträckan är totalt 19 kilometer lång och NCC ska lägga 200 000 ton asfalt. Det gör…



NCC säljer logistikprojekt i Göteborg

NCC säljer logistikprojektet Albatross i Arendal till Barings, för…



NCC och Jernhusen utvecklar första projektet inom RegionCity

NCC och Jernhusen har ingått ett joint venture-avtal om att gemensamt utveckla Park Central, den första fasen av satsningen RegionCity i Göteborg. Projektet ska byggas i direkt anslutning…



NCC bygger tunnel för skyfall i Köpenhamn

NCC i konsortium med SMET har fått i uppdrag att bygga en 1,3 kilometer lång tunnel för att hantera dagvatten och skyfall i centrala Köpenhamn. Uppdraget utförs åt HOFOR…



NCC säljer asfaltsverksamheten i Finland

NCC säljer sin finska asfaltsverksamhet till det finska företaget Asfalttikallio. Som tidigare kommunicerats så är detta en mindre enhet inom NCC…



NCC gör väg 25 säkrare

NCC har fått i uppdrag att förbättra säkerheten på väg 25, sträckan Sjöatorp-Alvesta Väst mellan Ljungby och Växjö. Sträckan ska breddas och bli mötesfri. Arbetet…



Trafikverket gör avsteg för att ligga i framkant

Entreprenaden E02, station Centralen, i projekt Västlänken i Göteborg är det första projektet av dignitet där Trafikverket använder en kraftigt…



Byggstart: Ny tågdepå i Nässjö

NCC har i samverkan med Region Jönköpings län påbörjat byggandet av en ny tågdepå i Nässjö för service och underhåll av tågen i och…



NCC bygger trafiklösningar som förbättrar trafiksäkerheten vid Tingstadstunneln

Tingstadstunneln är en av Västsveriges viktigaste förbindelser som nu behöver renoveras. NCC har fått i uppdrag att göra olika förberedande…



Ramirent tecknar stort ramavtal

Ramirent har tecknat ett treårigt avtal med möjlighet till förlängning, med…



Malmö-Lund får fyra nya spår

Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Malmö och Lund till fyra spår. När det är klart 2023 ökar kapaciteten från 450 tåg till 650 tåg per dygn. I projektet används flera innovativa metoder. Bland annat testas mindre…



Renare luft i Öresundsverket i Helsingborg

I samband med att Oceanhamnen i Helsingborg byggs om från industrihamn till attraktivt bostadsområde var det tvunget att åtgärda lukten från reningsverket Öresundsverket….



Rototilt välkomnar NCCs säkerhetsbeslut för att minska olyckor med tappade redskap

Med Securelock uppfyller Rototilt det krav NCC ställer genom akustisk och visuell signal….



Eysturoy-tunneln på Färöarna invigd

Idag lördag invigdes Eysturoy-tunneln, som NCC byggt för kunden P/E Eystur- og Sandoyartunlar (EST). Den 11,2 km långa tunneln under vatten är en de…



Digital tjänst för schaktmassor sparar 1 600 transporter i Göteborg

NCC tillsammans med Volvo Lastvagnar och Volvo Construction Equipment har testat en digital tjänst för att effektivisera lastning och bortforsling av schaktmassor. Under det första år som tjänsten använts…



NCC testar lignin för en grönare asfalt

NCC och RISE (Research Institutes of Sweden) inleder ett samarbete för att testa den förnybara råvaran lignin som bindemedel i asfalt. Projektet är en del i NCC:s arbete…



NCC bygger etapp tre av Östra länken i Luleå

NCC och Luleå kommun fortsätter sitt samarbete med utbyggnaden av Östra länken för att säkra vattenförsörjningen i ett växande Luleå. I etapp tre ska 1,3 kilometer nya vatten- och avloppsledningar läggas. Ordervärdet…



Zarges har levererat arbetsplattformar till spårvagnsdepån i Lund

Region Skåne tillsammans med Lunds kommun tog 2015 ett beslut om att bygga en ny spårvagnslinje…



Ny digital tjänst för reparationer av vägskador från NCC

NCC:s nya digitala tjänst CPOT gör det snabbt, smidigt och enkelt att beställa reparation av vägskador och potthål. Tjänsten som nu lanseras i hela Norden bidrar till att…



Norrköpings kommun bygger 700 meter lång kaj i stadsutvecklingsprojektet Inre hamnen

NCC har fått i uppdrag av Norrköpings kommun att bygga en 700 meter lång kaj i stadsutvecklingsprojektet Inre hamnen. Ordervärdet uppgår till cirka 260 MSEK…



NCC och OHL tilldelas ytterligare uppdrag i järnvägsprojektet Lund-Arlöv

NCC och spanska OHL i konsortium har fått i uppdrag att bygga ut järnvägssträckan mellan Lund…



Nytt samarbetsavtal mellan ATA och NCC för säkrare trafikmiljö

Nu fördjupar ATA och NCC samarbetet…



Västsvenska storföretag satsar på hållbara resor

Nu inleder 14 av Västsveriges största företag och Västsvenska Handelskammaren ett unikt samarbete…



Elektrisk lastbil redo för trådlös elvägsdrift på allmänna vägar i Sverige

Projektet Smartroad Gotland är världens första trådlösa elväg för lastbilar och bussar…



Installation av världens första trådlösa elväg för lastbilar och bussar börjar

Elvägar möjliggör överföring av elektrisk energi från vägen till fordonet under drift..



Viktigt projekt för ökad återvinning av bergmaterial

SBUF, byggbranschens forskningsfond, har beslutat att bevilja medel…



NCC får storaffär i Norge – ny del av Bybanen

NCC får ett nytt uppdrag av Bybanen Utbygging i Norge värt…



NCC bygger toppmodern bilhall för Audi i Jönköping

Har inlett ett partneringsamarbete med Atteviks…



NCC tecknar nytt vägserviceavtal i Arvidsjaur

Har tecknat avtal med Trafikverket om underhåll och drift av de statliga vägarna i Arvidsjaur…



Tunnelbanans Blå linje byggs ut

NCC anlägger två arbetstunnlar…



Parkeringshus för över 400 bilar byggs i Västerås

NCC bygger parkeringshuset Dockan…