Nyheter

Bockasjö kan bygga 58 000 kvm i Eskilstuna

Eskilstuna Logistikpark förtätas allt mer. Kommunen har tecknat ett optionsavtal med Bockasjö AB om ett markområde på 159 000 kvm. Bockasjö planerar att bygga två nya logistiklokaler om 27 000 respektive 31 000 kvadratmeter i anslutning till företagets befintliga anläggning.

– Vi glädjer oss åt Bockasjös offensiva satsning som befäster Eskilstunas position som en av landets viktigaste och mest expansiva logistiknav, säger David Hoffman, vd i Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

Eskilstuna Logistikpark ligger vid E 20 och förbinder tre transportsystem, järnväg, motorväg och flyg på ett 400 hektar stort område. Logistikparken ligger en mil öster om Eskilstuna centrum. Väster om staden expanderar Eskilstuna Kombiterminal med en årlig kapacitet på omlastning av 300 000 TEU 20-fotscontainer. Terminalen har två anslutningar till Svealandsbanan, fyra fullängdsspår, crossdockningsytor, trailerreparation och andra tilläggstjänster att erbjuda.

Från Eskilstuna Logistikpark nås 3,5 miljoner människor inom en timma och hela Norden inom ett dygn.

Förvaltar med Alecta

– Vi ser möjligheten att erbjuda effektiva lokaler i bästa läge för logistik och distribution i Stockholmsområdet och Mälardalen. Tillsammans med Eskilstuna kommun är vi väl rustade att både möta e-handelns behov av lagringskapacitet och att fasa ut gamla byggnader med mer ändamålsenliga lokaler, säger Joakim Hedin, vd på Bockasjö.

Området som ska bebyggas ligger i angränsning till Bockasjös befintliga logistikfastighet om 23 000 kvadratmeter som är uthyrd till Sportamore.

Bockasjö bygger, äger och förvaltar fastigheter med inriktning mot lager och logistik i Skandinavien. Koncernen, som har säte i Borås, ägs till lika delar av Joakim Hedin och Paul Frankenius. De uppförda fastigheterna ägs av Logistikfastigheter i Sverige AB, som Bockasjö och tjänstepensionsbolaget Alecta äger till lika delar. Företaget har anläggningar på många orter i Sverige, Stockholm/Arlanda, Göteborg, Landvetter, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Helsingborg, Umeå, Linköping och förstås Borås.

Tillför 112 000 kvm i år

Bockasjö expanderar starkt och levererar under 2018 112 000 kvadratmeter nyproducerade logistikytor på olika orter.

Bland aktuella projekt märks förutom de två nu aviserade i Eskilstuna även tre projekt på Hisingen i Göteborg i nära anslutning till Göteborgs Hamn, bland annat med Volvo Cars som blivande hyresgäst. Därmed kommer Bockasjö att ha uppfört 80 000 kvm uthyrningsbar yta på det 310 000 kvm stora markområde nära hamnen som företaget köpte 2015. Företaget har också ett nyligen avslutat bygge om 100 000 kvadratmeter i Landvetter Logistikpark i anslutning till flygplatsen.

I Örebro har nyligen färdigställts en modern post- och paketterminal om 27 000 kvm och i Västerås en postterminal på 5 000 kvm, båda med PostNord som hyresgäst.