Nyheter

En av världens största bergspräckningar utförs för tåg till Göteborgs hamn

Om man inte kan spränga berg på grund av närliggande känsliga verksamheter kan man spräcka berg. Just nu pågår i Göteborg en av världens största bergspräckningar för att ge plats åt dubbelspår på Hamnbanan.

Hamnbanan på Hisingen är järnvägslänken mellan Göteborgs Hamn och övriga Sverige. Här passerar 30 procent av all svensk utlandshandel med varor. Men banan är enkelspårig. Utbyggnaden till dubbelspår pågår i ett antal etapper. Bland annat behöver just nu 10 000 kubikmeter berg tas bort för att ge plats åt dubbelspåret vid Skandiahamnen, Göteborgs containerhamn.

Eftersom berget ligger nära känslig industri, bland annat raffinaderiverksamhet, är sprängning inte möjligt. Därför blir metoden att först skära snitt i berget och därefter såga horisontellt. Sedan kan berget knackas bort. Fördelen är att arbetet kan pågå samtidigt som tågtrafiken till och från hamnen fortsätter att rulla på det gamla enkelspåret..

Skär berget med industridiamanter

Så här beskriver Trafikverket metoden:

Man borrar hål i berget och tar in en sågwire med industridiamanter. Man sågar först ut ett horisontellt snitt, därefter gör man samma sak vertikalt. Med Europas största hydraulspett spräcker man sedan berget. En grävmaskin kan efter det plocka bort de mindre stenblocken och detta samtidigt som tågtrafiken fortsätter som vanligt”.

Utrustningen för bergspräckningen i Göteborg är tämligen unik, det lär bara finnas sex liknande i hela världen.

Göteborgs Hamn är Nordens största hamn och ett naturligt centrum för den skandinaviska godstrafiken. 65 procent av Sveriges containertrafik och 30 procent av landets utrikeshandel går via Göteborgs Hamn. För att en hamn ska vara konkurrenskraftig krävs mer än en bra infrastruktur i och omkring hamnen. Det krävs även en god infrastruktur i närområdet och i regionen, bland annat i anslutningar till både väg och järnväg.