Nyheter

Finnair lanserar ny tjänst för klimatkompensation

Nu introducerar Finnair en ny tjänst som gör det möjligt för resenärerna att klimatkompensera sina flygresor. Detta görs antingen genom att stödja ett klimatprojekt som verkar för minskat koldioxidavtryck eller genom att köpa biobränsle som används i tankarna.

Tjänsten, som heter “Push for Change”, är tillgänglig på Finnairs hemsida och kunderna kan utnyttja sparade Finnair Plus-poäng för att betala för tjänsten. Finnair kommer även att klimatkompensera för sina anställdas resor inom tjänsten.

– Vi vill erbjuda våra klimatmedvetna resenärer de bästa lösningarna för ett ansvarsfullt resande. Flyget har många positiva ekonomiska och sociala aspekter. Därför är det viktigt att vi tar ett krafttag för att minska dess klimatpåverkan. Många viktiga produkter som vi använder oss av i vardagen fraktas med flyg, vilket främjar internationella relationer och handel. Och flygindustrin är en viktig anställnings- och inkomstkälla i många länder, säger Topi Manner, VD för Finnair.

De som flyger med Finnair kan välja att stötta ett klimatprojekt i Moçambique som verkar för att öka användandet av energieffektiva matlagningsspisar. Dessa spisar kommer dels att kunna ersätta kolugnar och därmed sänka kolförbrukningen, men också minska skogsavverkningen i landet. Intäkterna från ”Push for change” går oavkortat till Nordiska Miljöfinansieringsbolaget, NEFCO.

Avgifterna för att klimatkompensera kommer att ligga på 1 euro för resor inom Finland, 2 euro för resor inom Europa och 6 euro för resor utanför Europa. Priserna är satta utifrån resornas genomsnittliga utsläpp och kostnaden för att minska koldioxidutsläppen tonvis.

Utöver detta kan resenärerna även välja att stödja flyg med biobränsle i tankarna. Användningen av biobränslen reducerar koldioxidutsläppen med 60–80 procent beroende på råmaterialet. Det går att köpa biobränsle för 10, 20 eller 65 euro för att minska utsläppen på resor inom Finland, Europa och interkontinentala flyg.

Finnairs partner för biobränsle är SkyNRG och bränslet kommer från använd frityrolja i Kalifornien.