Nyheter

Volvokoncernens CampX formar transportbranschens framtid

Volvokoncernen har alltid legat i framkant när det gäller att utveckla och omforma transportbranschen. Ambitionen är att Volvokoncernens CampX – ett koncept som bygger på innovation och samarbete, och som invigs idag, kommer att upprätthålla och stärka den positionen i framtiden.
– Genom Volvokoncernens inrättande av CampX kommer vi att driva på omvandlingen i riktning mot nya omvälvande affärsmodeller och ny teknik med fokus på automatisering, elektromobilitet och uppkopplade fordon.
På CampX kommer vi att utforska och påskynda nya idéer med hjälp av ett entreprenöriellt tänkesätt. CampX kommer att fungera som ett verktyg för en kulturell förändring i hela Volvokoncernen, där innovation kommer att stå ännu mer i centrum för vad vi gör, säger Martin Lundstedt, Volvokoncernens VD och koncernchef.
Världen står för närvarande inför många utmaningar där ny teknik i kombination med nya affärsmodeller har visat sig kunna bidra till ökad samhällelig hållbarhet, mindre trafikstockningar och bättre tillgänglighet. CampX kommer att utgöra en perfekt arena för att utnyttja denna potential så att Volvokoncernen ska kunna fortsätta vara ett av de mest innovativa företagen inom transportbranschen.
– Vi har samlat 400 av våra tekniska experter och affärsexperter inom automatisering, elektromobilitet och uppkopplade fordon i CampX. Vi kommer att bjuda in utvalda intressenter från vårt ekosystem av samarbetspartner, som kunder, företag, akademiker, myndigheter och så vidare, att tillsammans med oss skapa och testa nya idéer med hjälp av laboratorier och workshops vid CampX-anläggningen, säger Lars Stenqvist, CTO för Volvokoncernen.
Från öppningsdagen kommer CampX att delta i spännande samarbetsprojekt med leverantörer, externa partner och nystartade företag.
– Vi ser CampX som en plats där Volvokoncernen och dess samarbetspartner kan dra nytta av och lära av varandra i en tillitsfull och innovativ miljö. Vi är väldigt entusiastiska och glada över att kunna öppna dörrarna till vår första CampX, som invigs idag i Göteborg, där vi har omvandlat en gammal fabriksbyggnad till ett toppmodernt inspirerande och attraktivt innovationscentrum, säger Martin Lundstedt.