Nyheter

Miljömedvetna svenskar tvättar bilen hemma

En majoritet av svenskarna är medvetna om den negativa miljöpåverkan som är följden av att tvätta bilen på gatan. Men varannan person väljer ändå att rengöra bilen hemma – trots att det till och med kan vara ett miljöbrott, visar en undersökning från Kantar Sifo på uppdrag av OKQ8.
Svenskarna brukar ses som ett miljömedvetet folk, och nästan 7 av 10 (67%) är medvetna om de negativa följderna för miljön som är konsekvensen av att tvätta bilen hemma istället för på en station, där ett reningsverk tar hand om smutsigt vatten, partiklar och kemikalier.
– Vi lever i en tid där medvetandegraden är hög om vad som är bra och dåligt för miljön, men långt ifrån alla agerar i enlighet med sin kunskap. Det är fortfarande påfallande många som inte tvättar bilen på en station, vilket gör att förorenat dagvatten riskerar att rinna ut i närmaste vattendrag. De negativa följerna för miljön är så allvarliga att det i flera kommuner till och med är ett miljöbrott att tvätta bilen på gatan, säger Karin Hellgren, Kommunikationschef på OKQ8.
Trots kunskap om att det är förenat med miljöföroreningar väljer alltså varannan person (50%) ändå att minst en gång per år tvätta bilen på gatan, uppfarten eller gräsmattan, enligt en undersökning av Kantar Sifo på uppdrag av OKQ8.
– Som konsument är det lätt att tänka att vattnet tas om hand av reningsverket när det rinner ned i avloppsbrunnen på gatan. Men det vattnet går inte till kommunens reningsverk utan rinner ut, tillsammans med partiklar, smuts och föroreningar, i närmaste vattendrag, säger Karin Hellgren.
Undersökningen visar att den främsta orsaken som driver svenskarna till att tvätta bilen hemma är att det är enkelt och smidigt (19 %), medan endast 1 av 10 (11%) väljer att tvätta bilen hemma för att det är billigt.
Så tvättar du bilen själv på bästa sätt – både för bilen och miljön:
• Att tvätta bilen i en biltvättsanläggning eller Tvätta själv-hall där tvättvattnet tas om hand är ett hållbart alternativ för miljön.
• Om du i en tvätta-självhall skulle tappa en svamp på marken, släng den då. Då riskerar du inte att repa lacken med grus och smuts.
• Mest optimalt är att ha ett raster i botten av tvätthinken. Ett så kallat ”Grit Guard” samlar upp smutsen och hindrar den att virvla upp.
• Schampo är viktigt, men ”ju mer schampo desto bättre” är en gammal myt. Mest optimalt är att använda ett mätglas och mäta upp hur mycket schampo som krävs för exempelvis 10 liter vatten. Tillräckligt för bilen och bra för plånboken och miljön.
• Har du inte tid att tvätta själv, eller vill ha tips på hur man gör? Vänd dig till stationspersonalen. Vid tidsbrist finns alltid automattvätten som gör ett bra jobb utan negativ miljöpåverkan.
• Är du en av alla som tvättar bilen på garageuppfarten? Gör miljön en tjänst och avstå från det eftersom smuts, kemikalier och föroreningar rinner ner i dagvattnet och ut i närmaste vattendrag.
Bild: OKQ8