Nyheter

Eskilstuna och Strängnäs avser att lämna ägandet i Fibra AB

Delägarna Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB meddelade övriga delägare den 4 juni att de inte avser att förlänga respektive upplåtelseavtal samt lämna det samägda bolaget Fibra AB. Övriga delägare är Mälarenergi AB samt Hallstahammars kommun.

Det innebär att de nu påbörjar den formella processen för att lämna Fibra AB och ta över drift och utveckling av fibernäten på respektive ort. Den formella processen är nu att beslut ska fattas i deras respektive styrelser under juni. Frågan tas därefter upp till beslut i respektive kommunfullmäktige under hösten. Förändringen planeras ske den 1 januari 2021 för EEM, och för SEVAB senast den 1 maj 2022.

Mälarenergi, som äger fibernätet i Västerås och är majoritetsägare i Fibra ser, efter dialog med de övriga delägarna, detta som en naturlig utveckling. Fibra har en stor kundbas i Västerås och Hallstahammar, därför har Mälarenergi och Hallstahammars kommun en stark tilltro på att äga och driva stadsnätet vidare tillsammans.

Kundärenden och förfrågningar för Fibras kunder i Västerås och Hallstahammar hanteras som vanligt av Fibra.

Bakgrund – om Fibra
Stadsnätsbolaget Fibra lanserades i mars 2015. Bolaget har sitt ursprung i Mälarenergi Stadsnät AB som bildades år 2000. Syftet med Fibra var att driva och utveckla stadsnäten i Västerås, Eskilstuna, Hallstahammar, Arboga och Strängnäs på uppdrag av nätägarna Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, Arboga kommun, Hallstahammar kommun och SEVAB Strängnäs Energi. Arboga lämnade samarbetet 2018.