Nyheter

Ny tjänst förenklar hanteringen av arbetsgivarintyg

Nu är sommarsäsongen över och det är dags för arbetsgivare att skapa arbetsgivarintyg för säsongspersonalen. Med en direkt koppling från lönesystemet till tjänsten arbetsgivarintyg.nu hämtas uppgifter om anställning, lön och arbetad tid för en arbetstagare med ett knapptryck. Företag behöver inte längre fylla i intyget manuellt.

Att fylla i alla uppgifter manuellt i ett arbetsgivarintyg tar lång tid, och det kräver att arbetsgivaren har koll på vad som ska finnas med.

Håkan Petersson som är produktägare på arbetsgivarintyg.nu berättar att Sveriges a-kassor hanterar omkring 700 000 arbetsgivarintyg varje år, och att sju av tio intyg skickas tillbaka till arbetsgivaren för korrigering eller komplettering. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) uppskattar att denna administration kostar Sveriges arbetsgivare cirka 120 miljoner kronor per år.

För att underlätta all hantering och administration kring arbetsgivarintyg har a-kassorna gemensamt utvecklat tjänsten arbetsgivarintyg.nu som hämtar uppgifter direkt från arbetsgivarens lönesystem.

– Förutom att tjänsten sparar otroligt mycket tid för arbetsgivaren, bidrar den till att handläggningstiden till a-kassan blir betydligt kortare för arbetstagaren, säger Håkan.

Jessica Hendén som är produktägare för Hogias lönesystem berättar att det är mycket enklare och säkrare för arbetsgivaren att göra ett arbetsgivarintyg digitalt än att mata in alla uppgifter manuellt.

– Uppgifterna förs över från lönesystemet och hamnar på rätt plats i intyget, och det man sedan behöver göra är att logga in i tjänsten arbetsgivarintyg.nu för att granska och godkänna intyget. Det gör att man sparar mycket tid jämfört med att mata in uppgifterna manuellt, avslutar Jessica.