Nyheter

Clavister ökar sin kundbas i Europa med flera infrastrukturkontrakt

Clavister, leverantör av europeisk cybersäkerhet för verksamhetskritiska tillämpningar, utökar sin kundbas i DACH-regionen (Tyskland, Österrike och Schweiz), och är glada att kunna tillkännage flera nya kundkontrakt, bland annat med kunder som Johannes Diakonie och Stadtwerke Leipzig.

Den växande användningen av så kallade Internet of Things (IoT)-enheter, i kombination med trenden att arbeta varifrån som helst, gör att efterfrågan på skydd av nätverksinfrastruktur ökar kraftigt. DACH-regionen är också bas för några av de stora och avancerade IoT-system som idag står inför cyberhot av både kommersiell och spionagerelaterad karaktär. I sin årsrapport rapporterar Tysklands federala kontor för informationssäkerhet (BSI) att landet står inför ett allvarligt och växande cyberhot i och med att samhället blir mer digitalt och därmed påverkar bärande samhällsfunktioner som energi- och sjukvårdsinfrastruktur.

Clavister har länge verkat i DACH-regionen. Genom nära samarbeten med distributörer och partners kan Clavister erbjuda nätverkssäkerhet, identitetshantering och Zero Trust-lösningar. Clavisters erbjudande som pålitligt europeiskt cybersäkerhetsföretag lämpar sig väl för leverantörer av kritisk infrastruktur, särskilt som Rysslands krig mot Ukraina har eskalerat cyberhoten i regionen ytterligare.

Clavister har på senare tid tecknat kundkontrakt inom alltifrån försvar, hälso och sjukvård (Johannes Diakonie) samt energisektorn (Stadtwerke Leipzig) – allesammans kundgrupper som ingår i ett lands kritiska infrastruktur och som kräver cybersäkerhet producerad inom EU. Clavister är ett betrott varumärke som erbjuder fullständig transparens vilket är högt prioriterat i DACH-regionen. Med 25 års erfarenhet och hotmedvetenhet inom det europeiska cybersäkerhetsområdet är Clavister väl lämpat att säkra samhällets grundvalar.

– Clavisters DACH-team förstår den framväxande hotbilden på DACH-marknaden väldigt väl. Vi befinner oss i ett bra läge för att kunna erbjuda vår hela portfölj genom ett lokalt nätverk av distributörer och partners, säger John Vestberg, Clavisters VD. Jag är mycket glad att se våra resultat i denna prioriterade region för Clavister och att kunna tjäna våra kunder inom kritisk infrastruktur.

Foto: Gerd Altmann