Nyheter

Bluebeams grundare blir ny styrelseordförande i Briab

Med en ny styrelse med internationell erfarenhet av digital transformation och affärsutveckling växlar nu riskhanteringsbolaget Briab upp tillväxttakten. Målet är internationell expansion men också utveckling av nya innovativa tjänster.

– Briabs ambition är att vara bäst i branschen och leda utvecklingen framåt. Vår nya styrelse blir en viktig del i att nå vår vision, säger Fredrik Hiort, VD och en av grundarna av Briab.

Richard Lee ordförande Ny styrelseordförande blir Richard Lee, grundare och tidigare VD och koncernchef i Bluebeam Inc. Richard tar med sig två decenniers erfarenhet av att utveckla och tillföra ny teknologi till marknaden.

Senast handlade det om byggandet av Bluebeam den ledande kollaborativa plattformen för arkitekt-, ingenjörs- och byggindustrin (AEC). Enligt Richard kan verklig förändring bara ske när man på allvar utmanar status quo, när människor utvecklas och är övertygade om att allt är möjligt.

– Briab har kulturen, värderingarna och visionen att förändra världen inom brandsäkerhet och riskhantering. Jag är hedrad över att få vara en del av resan och tillsammans med den övriga styrelsen bidra till att Briab når sina mål, säger Richard Lee.

I styrelsen kommer även Eva Schelin, VD på IQ Samhällsbyggnad, att ta plats. Som chef för IQS strävar hon efter innovation och tillämpad teknik i den byggda miljön. Hennes expertis blir en styrka i Briabs expansion mot nya, mer omfattande, riskhanteringslösningar för byggbranschen. Hon ser inte minst att den kommunala sektorn kan dra nytta av Briabs lösningar.

– Briab kan bidra med kunskap om brandsäkerhet, Crowd Dynamics och materialtester för att förbättra processer och kvalitetsstandarder för det kommunala samhällsbyggandet i Sverige och Europa, säger Eva Schelin.

Ny i styrelsen är också Henrik Trepp. Henrik har en bakgrund som managementkonsult och har tidigare varit styrelseordförande för Capacent, som noterades på Nasdaq OMX i Stockholm 2015. Henrik ser strategiska tillväxtmöjligheter för Briab:

– I många fall kan snabb organisk tillväxt kompletteras med strategiska investeringar som inte bara adderar nya produkter och tjänster, utan också ökar kapacitet och geografisk räckvidd, säger Henrik. I styrelsen ingår sedan tidigare Briabs teknik- och forskningschef Johan Norèn, som drivs av att föra riskhantering och brandsäkerhetsfrågor längre uppströms i design- och byggnadsflödet.

Om Briab:

Bolaget grundades 2002 och erbjuder expertkompetens och lösningar inom brand och risk. Med ursprung inom brandskydd har bolaget vuxit med innovativ och heltäckande riskhantering, projektledning, VVS-projektering, besiktning och utförandkontroll och inte minst aktiv och ledande forskning och utveckling. Briab har kontor på 8 orter runt om i Sverige och har ca 120 medarbetare.