Nyheter

PostNord flyttar till nya fräscha lokaler i Östra Fyrislund

Fastighetsbolaget Castellum har i en första etapp byggt en terminal som är skräddarsydd för hyresgästen PostNord. Det finns möjlighet att på samma tomt fortsätta med en andra etapp för lager, logistik och industri.

Delar av de blåsiga gärderna öster om Uppsala har under senare år avvecklats som åkermark och förvandlats till ett område för logistik och annan verksamhet. Uppsala har planlagt mark här i Östra Fyrislund som erbjuds till olika aktörer. Castellum uppmärksammade att PostNord sonderade efter en lösning på sitt behov av ny terminal. Genom omorganisation slogs brev- och paketverksamheten ihop och PostNord sökte lokaler för en större terminal.

– Vi föreslog en lösning i Östra Fyrislund och skrev ett långt hyreskontrakt med PostNord, berättar Robert Ahlstedt, projektchef på Castellum Stockholm Norr AB.

Castellum köpte mark av kommunen och började bygga. Idag står terminalen klar och PostNord har redan flyttat in. Huset som är byggt av Fastec utgörs av en stålkonstruktion med sandwichfasader; det hela vilande på en betongplatta. Byggnaden karaktäriseras av sina många portar där bilarna dockar. Det är stora rangeringsytor omkring, bra anslutning till allmänna vägar och nära till E4.

Det är ett helt utmärkt logistikläge och vi kommer säkert att bygga mer i området för andra hyresgäster, säger Robert Ahlstedt.

Miljöbyggnad

PostNord har höga miljöambitioner, liksom Castellum som miljöcertifierat sina byggen i ungefär fem år. Byggnaden i Östra Fyrislund siktar på Miljöbyggnad nivå silver. Lite ovanligt i sammanhanget är fastighetens dagvattenhantering. I stället för asfalt på körytorna valdes markbetong. Dagvattnet samlas till en stenkista i vilket det renas.

– Vi är på det hela taget nöjda med vad byggaren Fastec åstadkommit i den samverkansentreprenad som vi handlade upp och vår hyresgäst PostNord är också nöjda med sina lokaler, avslutar Robert Ahlstedt.

CASTELLUM

Castellums verksamhet är koncentrerad till attraktiva tillväxtmarknader i Sverige och Danmark. Företaget växer med nya och befintliga kunders behov och deltar aktivt i utvecklingen av stadsdelar och städer. Genom Castellums decentraliserade organisation säkerställs god kunskap om varje lokal marknad, nära relationer till kunderna och stor förståelse för deras verksamheter. Företaget vet att affärer görs mellan människor. I dialog med kunderna skapas anpassade lösningar som ökar trivsel, effektivitet, lönsamhet och arbetsglädje.

FAKTA

Östra Fyrislund, Uppsala

Nybygge av terminal för PostNord

Tidplan: juni 2017–april 2018

Byggherre: Castellum Stockholm Norr AB

Byggentreprenör: Fastec Sverige AB

Arkitekt: Johan Skoog Arkitekter AB

Byggkonstruktör: Limträteknik i Falun AB

Värde: 101 miljoner kronor