Nyheter

Logistic Contractor uppför en lager- och distributionsanläggning i Morgongåva Företagspark

Logistic Contractor har uppfört en lager- och distributionsanläggning i Morgongåva Företagspark åt Morgongåva Logistikfastigheter AB och hyresgästen e-handelsbolaget Apotea. Därmed fördubblas lokalbeståndet i företagsparken i Heby kommun i Uppland.

Den nya huskroppen ligger i korsningen Molnebovägen – Tjusarvägen i närheten av företagsparkens befintliga solcellsanläggning. Den blir arbetsplats för Apoteas 190 anställda, men även andra i Apoteas intressesfär.

– Logistiklokaler brukar se ganska lika ut, men det speciella här är att byggnaden fått Sveriges största solcellspark på tak och att vi har gjort 32 borrhål för bergvärme, berättar Niklas Rehnsbo, Logistic Contractors platschef vid bygget som nyligen färdigställdes efter tolv månader från första spadtag till inflyttning.

Litet speciellt är det att hyresgästen Apotea byggt in sin logotyp i solcellerna och att denna förväntas bli synlig om man efter uppdatering går in och tittar på Google Earth.

Självförsörjande på energi

Med solel och bergvärme är det meningen att anläggningen ska bli självförsörjande på värme och el över året. Solcellsparken består av 5 500 paneler på anläggningens tak och den är på 1,5 MW.

Byggnaden omfattar 38 000 kvm, varav 30 000 på mark och 8000 kvm i ett entresolplan.

– På entresolplanet är det 2 000 kvm kontor. Speciellt är också att vi byggt ett storkök och en restaurang för personalen mitt i planet, säger Niklas Rehnsbo.

Byggnadstekniskt handlar det om betongplatta på mark, stålstomme och ytterväggar av parocelement. Taket är svagt lutande för solpanelernas skull. Markarbetena har varit omfattande med mycket schaktning och sprängning av 8 000 kubikmeter berg. Tomten ligger på tidigare skogsmark.

Utöver e-handelsföretaget Apotea, som säljer apoteksvaror på nätet, ska den nya byggnaden rymma några andra företag med samma ägare, serieentreprenören Pär Svärdson, grundare av bland annat Adlibris och Apotea. Pär Svärdson har för övrigt gjort sig känd som engagerad delägare i Solkompaniet, som satsar på solenergi.

Logistic Contractor, eller LC i dagligt tal, är specialiserat på att utveckla och bygga logistikanläggningar utformade för effektiv och rationell hantering av stora mängder gods. Företaget är verksamt över hela landet och har dotterbolag i Norge och Danmark. Företaget ingår i Wästbygg Gruppen AB

Ett e-handelscentrum

Wallägda Morgongåva Företagspark AB grundades av Anders Wall vid millennieskiftet med affärsidén att erbjuda företag lokalytor i de gamla nedlagda industrifastigheterna på orten. Tidigare omfattade parken cirka 30 000 uthyrningsbara kvadratmeter. Företagsparken har genom åren gjort sig känd som e-handelscentrum med hyresgäster som Apotea (hade tidigare 5000 kvm), Adlibris, Babyland, Karlssons, Upplandsmuseet och Sala-Heby Energi.

FAKTA:

Nybyggnad av logistikbyggnad i Morgongåva

Byggherre: Morgongåva Logistikfastigheter AB

Kostnad: 200 MKR

Hyresgäst: Apotea AB m fl

Totalentreprenör: HB Logistic Contractor i Göteborg