Nyheter

Scanias linje robotiserad till 100 procent

I Oskarshamn har Scania byggt en helt ny linje för tillverkning av hytter till senaste generationen av lastbilar – Scania New Truck Generation. Linjen har 285 robotar och tillverkningen sker helt utan manuella insatser.

Automationen har kommit längst inom verkstadsindustrin och då särskilt bilindustrin. När Scania utvecklade sina nya modeller togs bland annat beslutet att bygga en linje Green Field för tillverkning av hytterna. Projektet bjöd på stora utmaningar eftersom linjen skulle robotiseras till 100 procent. Det krävdes också mer av nya moment. Laserlödning är nytt för hyttfabriken och limning används betydligt mer än tidigare. Dessutom svetsning igenom limningar – Weld Bonding.

285 robotar

ABB har levererat samtliga 285 robotar (samt 3 som används för internutbildning). De tyska företagen EBZ och FFT har svarat för projektering och programmering.

– De fanns med redan i förstudier tillsammans med vår egen projektpersonal, berättar Henrik Carlsson, projektledare för projektet. Under hela projekttiden deltog också personal från drift och underhåll.

Linjen är inte ”formgiven” som en rak linje, utan i stället ser den ut som ett fiskskelett. Delar sätts ihop i fiskbenen som sedan, från två håll, matar till fiskskelettets ”ryggrad”.

Inga manuella insatser

När väl alla förberedelser inför bygget av nya linjen var klara tog det bara ett halvår från inledning av montaget tills första hytten lämnade linjen. Idag är produktionstakten närmare 300 hytter per dygn. Linjen går dygnet runt och tillverkningen sker helt utan manuella insatser. Det hela sköts av åtta team med åtta personer i varje, som ansvarar för drift och underhåll. De har gått en internutbildning på sju månader för att lära sig den nya tekniken.

– Både projektorganisationen och själva linjen har varit mycket lyckade och anläggningen är nu överlämnad till produktionen, fortsätter Henrik Carlsson. Jämfört med när det gäller personbilar, lanserar vi inte nya generationer så ofta. Senast var det mer än 20 år sedan. På det sättet är vi inte lika stressade, men å andra sidan har det kommit massor av ny teknik på 20 år som vi skulle tillämpa här. Dessutom har vi bara en linje som ska klara alla varianter på hytter och då till tre fabriker. Linjen måste helt enkelt gå.

För Europas del finns nu alla produktionsresurser på plats för Scania New Truck Generation. Hytterna från Oskarshamn försörjer fabrikerna både i Södertälje, Zwolle (Nederländerna) och Angers (Frankrike).