Nyheter

Spårvagnar i Lund en del av stadsutvecklingen

Den nya spårvägen mellan Lund Central och ESS börjar ta form. Den femte maj kom den första kranbilen med räls och spårmontaget startade i korsningen Bredgatan –  S:t Laurentiigatan. De tolv första skenorna var på plats i samband med Lundakarnevalen 18-20 maj.

Den sex kilometer långa spårvägen är en del av stadsutvecklingen i Lund. Resandet ökar och i takt med att ESS-området i Brunnshög tar form monteras nu spåren för att hinna stå färdig under våren 2019. Sedan väntar en tid med testkörning av fordonen. Trafikstart beräknar Skånetrafiken ska ske 2020.

– Vi tog det första spadtaget i mars 2017 efter ett års projekteringsarbete och framtagning av budget. Vi påbörjade arbetet på flera håll samtidigt. Det första vi fick göra var att fälla träd på Clementstorget parallellt med schaktarbeten på Brunnshögsområdet. Därefter gjordes omfattande ledningsomläggningar och infarten till sjukhusområdet byggdes om, säger Mattias Lövbom, projektchef på Skanska.

Spårläggningen är ett precisionsarbete som utförs av underentreprenör Anker AB som monterar omkring 300 meter räls i veckan. Arbetet beräknas ta cirka ett år i sin helhet. Metoden är unik för Sverige, men har använts bland annat i Freiburg i Tyskland med framgång.

En längsgående balk gjuts där rälsen sedan skall monteras på. Jämfört med vanligt ballastspår med slipers är denna metod mer robust. Varje räls är 18 meter långt och tillverkas i Österrike.

S:t Eriks i Staffanstorp levererar VA-material i betong och kontaktledningsfundament för kontaktledningarna utmed spårvägen. Utöver det levererar de både betongplattor samt stödmurar under tiden byggnationen pågår.

När marken grävts ut och terrasserats byggs en spårbädd eller överbyggnad upp med förstärkningslager av grus, geonät och fiberduk. På överbyggnaden läggs U-formade korgar av plast monteras armeringskorgar varpå rälsen placeras på klossar. Därefter svetsas rälsskarvarna samman. Det vikta gummit på rälsen stoppar vagabonderande ström.

Gräset mellan spåren har en estetisk avgränsande funktion som även ökar den biologiska mångfalden samtidigt som partikelföroreningar binds. Gräset tar hand om dagvattnet och dämpar buller och vibrationer.

– Det är ett ständigt pussel som skall läggas och som kräver lång framförhållning. Vi jobbar med olika saker längs hela linjen. Tidsplanen är tajt. Spårläggningen sker på flera fronter samtidigt, med start från Clementstorget ut mot ESS-området i Brunnshög, säger Björn Ståhle, byggledare på Hifab.

Tanken är att spårvägen ska skära genom stan som ett grönt sträck med gång och cykelbana parallellt vid Getingevägen och Sölvegatan. Signalsystemen har företräde och kommer att finnas endast på de ställen där växlarna ligger. När spårvagnen kommer växlar trafikljuset om till rött på de ställen där spåret korsar bilväg. Några fysiska hinder kommer inte att avgränsa spårvägen.

– Projektet är en samverkansentreprenad där vi tillsammans med entreprenörerna hittar kreativa och smarta lösningar. Jag har varit med i projektet sedan 2013 som inhyrd av Lunds kommun. Byggprocessen drogs igång 2017 och nu rullar arbetet på enligt tidsplan, säger Anders Kjellson, byggledare på ÅF.

Fakta:

Spårväg mellan Lund C och ESS

Byggperiod: mars 2017-november 2018

Byggherre: Kunds kommun

Totalentreprenör: Skanska Sverige AB

Byggledare: Hifab AB