Nyheter

Nytt bortforslings- och återvinningsuppdrag offshore för AF Gruppen

AF Gruppen (AFG) har i konsortium med Heerema Marine Contractors (HMC) tecknat ett avtal om bortforsling och återvinning av en plattform i den brittiska sektorn i Nordsjön.

I avtalet ingår projektering, förberedelsearbete, bortforsling och återvinning (EPRD) av en plattform med en total vikt på cirka 45 000 ton. Projekteringen kommer att inledas omedelbart och plattformen förväntas forslas bort och återvinnas från 2020.