Nyheter

Vasabron i Göteborg blir färdig i juli

En stor del av den tidigare entreprenörens spontkonstruktion var så bristfällig att den måste göras om från grunden. Detta försenar rekonstruktionen av Vasabron i Göteborg med ytterligare fem månader.

– Vårt fokus är att bygga klart Vasabron så snabbt det går utan att tappa kvalitet, säger Ove Sikén, projektledare på trafikkontoret Göteborgs Stad.

Kompletterande geotekniska undersökningar har visat att en stor del av den spontkonstruktion – stålbalkar nedslagna i Vallgraven för att skapa en torrlagd grop att arbeta i – som gjordes av den tidigare entreprenören måste göras om från grunden.

Det var denna och andra brister samt flera förseningar som fick Göteborgs Stad att i mars i år häva kontraktet med den tidigare entreprenören. När en ny entreprenör – den nuvarande – sedan kunde upphandlas var förhoppningen att den nya bron skulle kunna vara på plats i februari 2019.

De senaste månaderna har trafikkontoret tillsammans med den nya entreprenören jobbat intensivt med tidplanen för broprojektet. Till exempel har arbete pågått även på kvällar, nätter och helger de senaste veckorna, för att snabba på grundläggningen av den nya bron. Detta arbete med att pressa tidplanen kommer att fortsätta genom hela projektet. Trots det beräknas Vasabron bli färdig först i juli 2019.

Så når du innerstaden
– Vi har genom hela projektet haft stort fokus på att det ska vara fortsatt enkelt att ta sig till och från Göteborgs innerstad. Precis som tidigare går det att köra bil över Vallgraven på nästa bro västerut som är Viktoriabron och den vägen nå området runt Västra Hamngatan och Kungstorget, säger Ove Sikén på trafikkontoret.

Rekonstruktionen av den anrika Vasabron innebär att stora delar av den ursprungliga bron ska bevaras och vissa av dessa moment tar extra tid. Till exempel ska alla stenar från den gamla bron först tas bort och märkas upp noga för att sedan kunna monteras tillbaka på exakt samma plats igen. Även grundläggningsarbetet är tekniskt komplicerat, inte minst på Vallgravens insida mot Grönsakstorget där det i marken finns rester av den ursprungliga 1600-talsstaden Göteborg.

Kort om Vasabron:
Byggdes över Vallgraven 1906-1907 och förbinder Göteborgs innerstad med Vasastaden
Ritades av göteborgsarkitekten Yngve Rasmussen som även ritat Vasakyrkan
Sveriges mest bevarade bro i jugendstil och en av Göteborgs paradbroar
Rekonstrueras nu med målet att återskapa så mycket som möjligt av den vackra brons utseende
Den nya bron kommer att bli något bredare och klara tyngre transporter

På bilden:
Den pågående rekonstruktionen av Vasabron över Vallgraven i centrala Göteborg.
Bild: Trafikkontoret Göteborgs Stad