Nyheter

Bortforslings- och återvinningsuppdrag offshore för AF Gruppen

AF Gruppen ASA (AFG) har blivit meddelade att ett pågående ramavtal utvidgas till att inkludera framtida avlägsnande och bortskaffande av upp till fyra ytterligare plattformar för en kund i Storbritanniens del av Nordsjön.

Det utökade ramavtalet omfattar teknik, förberedelse, avlägsnande och bortskaffning (EPRD) av upp till fyra plattformar med en sammanlagd vikt på ca 4 500 ton.

Foto: Jan Lillehamre / AF Gruppen