Nyheter

Nya Anybus-gateways öppnar enkel och säker väg till IIoT via MQTT och OPC UA

HMS Industrial Networks introducerar nu de nya gatewayfamiljerna Anybus Communicator IIoT och Anybus X-gateway IIoT med stöd för MQTT och OPC UA, vilket möjliggör datakoppling mellan utrustning på alla större industriella nätverk och IIoT-applikationer.

De nya gatewayfamiljerna Anybus Communicator IIoT och Anybus X-gateway IIoT från HMS ger en rak och kraftfull väg till IIoT tack vare stödet för MQTT och OPC UA i kombination med en fullständig täckning av standarder för industrikommunikation.

Systemintegratörer, maskinbyggare och tillverkare av enheter kan dra nytta av överföring av data från praktiskt taget all industriell utrustning som kommunicerar på industriell Ethernet, fältbussar, CAN eller seriella protokoll till IT-system och IoT-programvara på ett enkelt och säkert sätt.

Anslut vad som helst till IIoT-applikationer
Oavsett om data genereras i en enda enhet, en serie maskiner eller hela automationssystem, så möjliggör Communicator IIoT och X-gateway IIoT att data integreras, övervakas och analyseras från moderna IIoT-system.

Data från såväl ny som befintlig industriell utrustning kan integreras, vilket möjliggör bättre transparens och beslutsfattande över anläggningar, ökad produktivitet samt en mer hållbar tillverkning.

Så enkelt som IIoT kan bli!
Anybus Communicator IIoT är speciellt anpassad till att leverera data från enheter på seriella protokoll och CAN, medan Anybus X-gateway IIoT integrerar data från fältbussar och industriella Ethernet-nätverk. Typiska användningsområden för dessa gateways involverar dataintegration från t.ex. Modbus RTU och TCP, CAN-baserade protokoll, PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, POWERLINK och CC-Link.

Befintliga användare kommer att känna sig hemma eftersom ingen programmering behövs och konfigurationslogiken för befintliga Communicator och X-gateways är densamma i dessa nya IIoT-versioner. Genom att använda det kostnadsfria konfigurationsverktyget Anybus Configuration Manager, ACM, kan användarna enkelt konfigurera, konvertera och tagga önskade industriella data för effektiv användning i IT-system eller IIoT-applikationer. Vid konfiguration av IT-anslutningen kan dessa gateways antingen presenteras som MQTT Client eller OPC-UA-server.

En säker anslutning till IT och IIoT
Det faktum att Anybus Communicator IIoT och Anybus X-gateway IIoT är fristående hårdvara mellan OT (operativ teknik) och IT, säkerställer en hög säkerhetsnivå. Efter installationen tillåts endast envägsdataflöde från OT till IT via gateway-enheterna, vilket innebär att industriell utrustning och system som är anslutna till dessa gateways är isolerade från potentiella attacker från IT-sidan. I stället för att vara direkt kopplad till IT, kan till exempel en PLC på ett underliggande industriellt nätverk säkert och stabilt ansluta och överföra data via gateway-enheterna utan att riskera att bli attackerad.

Om OPC UA:
OPC UA (Unified Architecture) är en serviceinriktad industriell kommunikationsstandard för säkert och pålitligt datautbyte. OPC UA är plattformsoberoende och säkerställer ett sömlöst informationsflöde mellan enheter från flera leverantörer. OPC UA definierar tjänster för datautbyte mellan klienter och servrar, inklusive tillgång till realtidsdata, övervakning av larm och händelser, tillgång till historiska data och andra tillämpningar. Standarden förvaltas av OPC Foundation.

Om MQTT:
MQTT (Message Queue Telemetry Transport) är ett protokoll för publicerings/prenumerationsmeddelanden som är idealiskt för IT/OT-överbryggning och IIoT-lösningar. Tack vare sin lätta och raka lösning har den blivit ett av de mest populära protokollen som möjliggör utbyte av industriell data och information.

HMS Industrial Networks:
HMS Industrial Networks är den ledande oberoende leverantören av produkter för industriell kommunikation inklusive fjärrhantering. HMS utvecklar och tillverkar lösningar för anslutning av automationsenheter och system för industriella nätverk under varumärkena Anybus, IXXAT och eWON.