Nyheter

Dagligvaruhandeln fick stabil start i januari

Försäljningen inom dagligvaruhandeln ökade med 2,7% under januari 2019. Försäljning i butik ökade med 2,4%. Tillväxttakten i e-handeln var 18,3%, visar Dagligvaruindex från Svensk Dagligvaruhandel.
Försäljningen inom dagligvaruhandeln ökade med 2,7% under januari 2019. Försäljning i butik ökade med 2,4%. Tillväxttakten i e-handeln var 18,3%, visar Dagligvaruindex från Svensk Dagligvaruhandel. Trots extremt hög tillväxt i januari 2018 med 35,1% fortsätter e-handeln att öka starkt.
– Den stabila men ändå något blygsamma försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln kan förklaras med att hushållens optimism sjunkit ytterligare enligt Konjunkturinstitutet och att bankernas genomsnittliga bolåneräntor höjts stadigt. De sänkta skatterna på pensioner och arbetsinkomster och höjt bostadstillägg för vissa pensionärsgrupper som slår igenom under andra halvan av januari kan sammantaget stärka hushållens efterfrågan under våren, säger Daniel Liljeberg näringspolitiskt ansvarig på Svensk Dagligvaruhandel.
Den rullande försäljningstillväxten för de senaste tolv månaderna är 3,4 procent för hela dagligvaruhandeln, 3,0 procent i fysisk butik och 25,1 procent för e-handeln. Av tillväxten om 2,7 procent i januari bedöms kalendereffekten ha bidragit med +0,5 procentenheter.