Nyheter

Idag startar Göteborgs Stad digital dialog om nya Göta älvsförbindelsen

Om 15 år är planen att det ska vara möjligt att åka spårvagn över eller under Göta älv mellan Lindholmen och Stigberget. Den nya älvförbindelsen blir en del i en ny innerstadsring som binder ihop Brunnsbo med Linnéplatsen. I dag startar en dialog där allmänheten bjuds in att lämna synpunkter.

När trafikkontoret i dag inleder en medborgardialog om Lindholmsförbindelsen är syftet precis som vanligt att sprida kunskap om ett projekt, svara på frågor och ta emot synpunkter. Det sätt som dialogen genomförs på är däremot helt nytt.

– Med anledning av Covid-19 kan vi tyvärr inte vara ute som vanligt och träffa dem som bor och är verksamma i de berörda områdena, säger Ma-Lou Wihlborg, trafikkontorets projektledare för Lindholmen – Linnéplatsen.

I stället provar trafikkontoret nu för första gången en digital dialog. Med en filmad presentation om projektet och möjligheten att enkelt skicka in synpunkter och frågor är förhoppningen att nå ut brett till göteborgarna. Samtidigt pågår en dialog med intressenter längs med Göta älv och Vänern, för att även få in deras synpunkter.

– Om det faller väl ut kan det bli ett bra komplement i våra medborgardialoger framöver, säger Ma-Lou Wihlborg.

Den nya älvförbindelsen blir en del i en innerstadsring som binder ihop Brunnsbo med Linnéplatsen. I mars presenterade trafikkontoret tre alternativ på förbindelse över älven för trafiknämnden och i slutet av året är planen att nämnden ska kunna fatta beslut om vilket alternativ som ska binda ihop älvstränderna mellan Stigberget och Lindholmen. En sammanställning av de synpunkter som har kommit in under dialogen kommer att finnas med som underlag till nämnden.

De tre alternativen har tagits fram i en teknisk förstudie och består av två olika broar och en tunnel. Broalternativen är dels en mellanhög öppningsbar lyftsvängbro med en segelfri höjd på 12,5 meter och dels en fast bro med en segelfri höjd på 27 meter, vilket motsvarar Hisingsbrons höjd i öppet läge. Tunnelalternativet är en sänktunnel för spårvagnstrafik.

– När vi får en ny förbindelse mellan fastlandet och Hisingen förbättras kollektivtrafiken i vår växande stad och binder ihop staden ytterligare över älven. Nu startar vi den här dialogen och ser fram emot att få veta vad göteborgarna tycker om de tre alternativen, säger Ma-Lou Wihlborg.

Fakta Brunnsbo-Linné:

Sträckan spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen är indelad i tre delar. Hela sträckan beräknas i dag vara färdigbyggd 2035.

Hjalmar Brantingsplatsen – Brunnsbo, beräknad trafikstart 2029

Frihamnen – Lindholmen, beräknad trafikstart slutet av 2025

Lindholmen – Linnéplatsen, beräknad trafikstart 2035