Nyheter

KINESISKA ELEMENT och svensk varvshistoria förenas

Framtidens bilindustri skapas på Lindholmen i Göteborgs historiska varvsområde. Det är Geelys Innovationscentrum ”Uni3” som etablerar sig här utifrån de ”fem kinesiska elementen” som ska möta svensk varvshistoria i fem olika fastigheter på sammanlagt 80 000 kvadratmeter. Kinesiska Geely-koncernen ser Göteborg som sitt ”andra hem” och gör en storinvestering vid Lindholmen Science Park med möjlighet för ett flertal kända och kommande bilmärken att utvecklas.

– DET ÄR INTRESSANT att satsa i detta område och utveckla på en plats där det redan finns många tunga företag etablerade. Lokaliseringen är noggrant vald med anledning av den höga kompetens som finns inom teknik och IT i området, berättar Stefan Lundin, kommunikationschef för Geelys satsningar i Sverige.

Volvo Cars köptes upp av det kinesiska bolaget Geely 2010 och sedan 2013 finns här även CEVT, China Euro Vehicle Technology AB, ett utvecklingscentrum för framtidens teknik inom koncernen. CEVT täcker alla delar av personbilsutvecklingen, från arkitektur och drivlinor till chassi och fordonens visuella design.

2013 utvecklades den tekniska plattformen CMA, för XC 40 för Volvo Cars och för andra modeller inom Geelykoncernen.

– Därigenom har det funnits projektkontor för mellan 200 och 300 personer som har vuxit till idag 2 000 personer. Fler verksamheter har tillkommit och vi har dessutom haft möjligheten att få kunskap och kompetens från forna Saabingenjörer. Det har medfört att det internationella kontoret har vuxit och då vi har suttit i ett flertal olika byggnader tyckte ledningen för Geely att nu är det dags att samla alla till en gemensam plats.

– Det är dags att ordna en gemensam byggnad/plats tyckte vVD Gang Wei, berättar Stefan Lundin. Göteborg är vårt andra hem, sa han också. Och det är verkligen intressant med de olika kulturerna. Vi svenskar vill veta allt detaljerat och det praktiska är viktigt för oss. För kineser är symbolvärdet mycket viktigt.

Geely är i dag ett globalt företag med 120 000 anställda, varav cirka 40 000 inom Volvo Cars, med en mängd spännande varu- märken som Lotus, Pool Star osv. I Kina finns flera Geely uni- versitet med 40 000 studenter som till stor del har fokus på den framtida tekniken inom bilindustrin.

– Vi har precis i dagarna (april) släppt en pressrelease om att börja bygga satelliter för att kunna överföra teknik direkt till bilarna utifrån olika behov, berättar Stefan Lundin.

Man vill gärna att det ska heta Campus då grundtanken är en samverkan inom det egna bolaget men även med alla som redan är etablerade i området. Man ser också fram emot att företag inom olika discipliner kommer att etablera sig i de olika byggnaderna för att få den mångfald som man behöver för att utveckla för framtidens krav.

– Uni3by Geely är målet, då man förväntar sig ett Campus med många företag som kommer att samlas här, ca hälften kommer från Geely-koncernen och hälften från externa företag. Vi vill prata 1+1 och att det ska bli 3, säger Stefan Lundin. Det handlar om möten mellan öst och väst och olika kompetenser som främjar verksamheterna. Gang Wei ser även möjligheten att ordna privata fester i byggnaderna och varför inte ordna bröllop här? Det är många spännande kreativa idéer som utvecklas tillsammans med det svenska funktionella.

– Vi är också säkra på att förändringar kommer att vara konstanta och därför är vi alltid beredda på att ändra inriktning, och det handlar inte bara om mental förändring utan även att lokalerna som vi nu skapar är flexibla med videosystem och teknik som lever upp till alla förväntningar både i dag och för morgondagen.

– Idén med byggnaderna är att varje byggnad ska återspegla ett av de fem kinesiska elementen; trä, eld, jord, metall och vatten, berättar Lina Lindquist, projektchef på Geely. De fem husen innehåller kontor, lab, design, hotell och konferens. I designstudion skapar man lermodeller av framtida produkter i kombination med textiler och olika färger. Vilket innebär en spännande skaparverkstad.

Öst möter väst har varit ett genomgående tema. Arkitekterna har inspirerats av det kinesiska med de fem elementen. Samtidigt har karaktären av det skandinaviska varit genomgående med ljusa färger, som exempelvis ask. Samtidigt finns en stabil bas med den bohuslänska graniten alternativt tegel i socklarna. Det är bara designbyggnaden i metall som skiljer sig med metallraster i olika schatteringar och tätare alltmer man närmar sig marken

Utemiljön präglas av det kinesiska med symboler från risfält och rundande linjer i landskapsutformningen.

– Den stora utmaningen har varit att hålla budget, tidsplan och kvalitet, säger Lina Lundquist.

Det är inget ovanligt i de flesta projekt men här är det knivskarpt. Blir en del i byggnationerna fördröjd går vi direkt på en annan del. Totalen måste hålla tidsplanen med slutbesiktning juni 2022.

– Vi började för två år sedan, 2018, med projektet tillsammans med uppdragsgivaren, berättar Anders Billström, ansvarigt ombud, BRA Bygg AB i Göteborg för Geely projektet. Grundkonceptet har tagit två år att växa fram och i dag står den första av fem byggnader klar och är inflyttad.

Byggnaden är på 18 500 kvadratmeter och hänger ihop med nästkommande byggnad på 34 000 kvadratmeter, som ska stå klar 2021. Det kommer att bli områdets högsta hus på 15 våningar och med arbetsplatser för 1 600 personer.

Det tredje huset är designcentret med svarta fasader bestående av lameller. Det kom- mer att innehålla det mesta som behövs för att designa bilar från stora fräsar till paintshop och ett måleri högst upp i byggnaden.

Man ska också ha möjlighet att köra bilar upp till fem ton mellan våningarna. Ljusgården i mitten kommer att få ett körbart glas- tak. I detta hus kommer 400 personer att arbeta. Intill designhuset kommer kontor och showroom att ligga för Geelys nya bilmärke Lynk & Cosom ska fokusera på idéer och försäljning. Ett nytt koncept som inte bara handlar om bilar utan även spännande tillbehör. Denna byggnad kommer att ståta med 3 000 kvadratmeter ovan mark, en glaskub i svart.

Den sista delen i mitten kommer att spegla elden och gå i rött. Här kommer man att erbjuda 254 hotellrum samt en konferens- anläggning.

– Samtliga byggnader tar upp tegel, bohuslänsk granit, glas och stål som minner om den gamla varvsindustrin som en gång i tiden fanns här. Vi sysselsätter 500 personer på platsen och allt går enligt planerna där den sista byggnaden ska stå färdig under 2022, berättar Anders Billström

FAKTA I KORTHET:

Byggherre: Geely Innovation Center

Totalentreprenör: Billström Reimer Andersson Bygg AB

Arkitekt: Arkitektbyrån Design Göteborg,
Cobe Architects Köpenhamn

Investering: 3 MdKr