Nyheter

Clarios sätter nya hållbarhetsstandarder för motorbranschen

Bilbatteritillverkaren Clarios slår ett slag för hållbara initiativ:

– Vårt miljöengagemang är en väsentlig del av vårt sociala ansvarstagande, berättar Clarios Vice President Christian Rosenkranz. Vi strävar alltjämt efter att minimera våra produkter och processers miljöpåverkan. Hållbarhet är en av företagets huvudprinciper: våra tekniska lösningar och processer sätter standarden för hälsa, säkerhet och miljöskydd vad gäller både produktion och återvinning. Alla Clarios miljö- och energihanteringssystem uppfyller de relevanta ISO-standarderna. Detta är grunden på vilken vi bygger vårt förbättrade hållbarhetskoncept, betonar Rosenkranz.

Sluten cykel

Clarios har i samarbete med kunder och partner utvecklat ett pålitligt och stabilt slutet återvinningssystem. I Europa innebär detta att över 98 % av blysyrabatterier i fordon kan återvinnas medan en stor andel av materialet kan återanvändas. Följaktligen kan alltså 90 % av materialen i blysyrabatterier återvinnas.

Idag kommer 75 % av blyet i europeiska blysyrabatterier från återvunna källor. Clarios globala återvinningsnätverk har sett till att fordonsbatterier har blivit en av världens mest återvunna konsumentprodukter, med en högre återvinningsgrad än aluminium, papper, däck och glas. Detta bevarar resurser och förhindrar utsläpp av växthusgaser orsakade av produktionen av nya batterimaterial.

Dessutom erbjuder Clarios hållbarhetsansvariga regelbundna kurser i ämnet och uppmuntrar samtliga anställda att skicka in sina egna förslag på hur vi kan förbättra oss. Detta har resulterat i att vår batteritillverkningsprocess har minskat sin energi- och vattenförbrukning med 25 respektive 35 % på bara tio år.

Clarios utvecklingsarbete hjälper även konsumenter spara energi, skyddar miljön och ger reducerad bränsleförbrukning, bland annat för att man idag låter utrusta åtta av tio nya start-stopp-fordon med ett AGM- eller EFB-batteri från Clarios.

Clarios har i samarbete med kunder och partner utvecklat ett pålitligt och stabilt slutet återvinningssystem.