Nyheter

MaaS och den konstant föränderliga rörligheten

Som överbelastning, höga kostnader och miljöhänsyn gör det personliga bilägandet i städer en alltmer frustrerande erfarenhet och eftersom tekniken börjar erbjuda mer attraktiva alternativ ser vi ett skifte från enskilda transportsätt till alternativa mobilitetslösningar som konsumeras som en tjänst.

Skiftet mot Mobilitet som Service (MaaS) kommer på baksidan av att förändra offentliga uppfattningar, med att människor i allt högre grad ser på transporter som något de köper på efterfrågan och som en personlig rörelseupplevelse. Denna trend understöds av nya mobilitetsleverantörer som tåg- och e-hailing-tjänster, cykel- och delningsprogram samt busservice på begäran.

ERTICO, ett privat-offentligt partnerskap med 120 medlemmar från mobilitetssektorn, arbetar mot utvecklingen av en europeisk MaaS-tjänst för att säkerställa en smidig användning av mobilitet i Europa. Med detta ändamål i åtanke har ERTICO samlat 45 företag och organisationer i en innovationsplattform för att arbeta för att göra sömlös rörlighet till en verklighet.

Nyckelbegreppet bakom MaaS är att det kombinerar offentliga, privata och delade transportsätt för att tillhandahålla multimodala, integrerade och digitala mobilitetslösningar för människor och varor baserat på deras resebehov. Fördelarna med detta är mångsidiga och långtgående. Genom att ta bort krångel och ge val när det gäller planering av färdiga resor, tillåter MaaS konsumenterna att resa på ett sätt som passar dem bäst. Dessutom kan MaaS-lösningarna, eftersom det integrerar ett antal olika transportsätt, potentiellt begränsa antalet fordon på vägarna och bidra till att minska trafikstockningar och föroreningar i städerna.

En oro som uttrycktes om tredje parts transporttjänster är att de kommer att ha en negativ inverkan på traditionell kollektivtrafik. Detta är dock en missuppfattning: Genom att avlägsna första / sista milspärren och genom att effektivare betjäna rutter som vanligtvis kräver en högre nivå av kollektivtrafikbidrag kan kompletterande rörlighetslösningar öka täckningen och attraktiviteten hos traditionella transittjänster. MaaS kan också underlätta trycket på nätverk genom effektivare användning av befintlig infrastruktur och skapande av stordriftsfördelar.

– Den verkliga skönheten hos mobilitet som en tjänst är att det nu är slutanvändaren, passageraren, som bestämmer. För första gången i transporthistoriken är det inte användaren som ska anpassa sitt rörlighet beteende baserat på utbudet, men istället finns tjänster som svarar mot våra faktiska rörlighetbehov – och inte bara de som är en anonym genomsnittlig användare. Detta möjliggörs av avancerade tekniska lösningar och synergetisk samexistens av innovativa och etablerade transporttjänster. Genom att kombinera olika transporttjänster kan vi erbjuda attraktiva mobilitetsalternativ även för dem vars behov inte har uppfyllts av traditionella kollektivtrafik. Integration här är nyckelordet, säger Piia Karjalainen, koordinator för MaaS Alliance på ERTICO – ITS Europe.

MaaS möjliggörs genom att kombinera transporttjänster från offentliga, privata och gemensamma transportföretag genom en gemensam åtkomstpunkt som gör att resenärer kan skapa och hantera sina resor och betala för alla olika transportsätt som används från ett enda konto.

MinRejseplan
En sådan åtkomstpunkt är den nya multimodala MinRejseplan-appen, som är en ny generation av appen som kallas Reiseplanen (JourneyPlanner). MinRejseplan-appen tillåter resenärer att planera sin resa genom att använda en rad olika transport- och mobilitetslägen, från tåg, bussar och tunnelbanan till stadscyklar, taxibilar, bilpool och bildelning.

Genom att utöka den nuvarande versionen av Reiseplanens system och funktionalitet, ger MinRejseplan ett bättre val mellan olika transportmedel och integrerar som en helt ny funktion både offentliga och privata mobilitetslägen. På så sätt blir det lättare för resenärer att välja gröna, massametoder för transport.

MaaS i fokus vid ITS World Congress
Appen kommer att vara tillgänglig för nedladdning i App Store och från Google Play från och med september 2018, strax före öppnandet av ITS World Congress och testas av delegater under kongressveckan. Faktum är att MinRejseplan är ett demonstrationsprojekt på kongressen, och Köpenhamnarna kan få behålla appen om testet är en framgång och finansiering hittas.

MaaS är ett av huvudämnena vid årets ITS World Congress, som kommer att löpa 17-21 september 2018 på Bella Center i Köpenhamn. ITS är världens största internationella kongress för intelligenta transportsystem (ITS) och årets kongress förväntar sig att välkomna mer än 4 000 delegater, 10 000 deltagare och 400 utställare från hela världen.

Det kommer att finnas massor av sessioner med inriktning på MaaS vid ITS World Congress 2018. Höjdpunkterna inkluderar:
PL02 Säkerhet Integrera Mobilitetstjänster

ES05 MaaS: sömlös och obeveklig rörlighet

ES02 sätter medborgare först i mobilitetsdesign