Nyheter

Avstängningen av E6 – ett viktigt steg mot smidigare tågtrafik

För att kunna bygga ut järnvägen mellan Lund och Arlöv, med målet att öka kapaciteten och minska känsligheten på sträckan, måste motorvägsbron över spåren vid trafikplats Alnarp byggas om. E6 stängs därför helt vid trafikplats Alnarp under två veckor med start 11 oktober.

Dagligen passerar cirka 55 000 fordon på E6 genom Trafikplats Alnarp. När E6 stängs leds trafiken om till andra vägar med stora trafikstörningar som följd.

Fakta: Projekt Lund-Arlöv, fyra spår:
Södra stambanan mellan Ringvägen i Lund och Arlöv byggs ut från två till fyra spår. Utbyggnaden ger ökad kapacitet, färre trafikstörningar och minskat buller. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.
Byggperiod: 2017-2024
Budget: cirka 5 miljarder
Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL