Nyheter

Hållbar transport – med cykel

Vardagspendlingen till jobb och skolor i Västra Götaland har stor potential att bli mer hållbar än vad den är idag. Det visar Potentialstudien för gång, cykel och elcykling, som har genomförts under våren 2018 på uppdrag av Hållbart resande väst.

Genom att kombinera alla invånares potentiella restider och resvägar från bostad till arbetsplats eller skola går det att simulera en möjlig belastning på olika vägsträckor och cykelnät, samt att se vilka invånare som kan nå sin arbetsplats eller skola inom 15, 20, 30 och 45 minuter.

Sara Persson, regionutvecklare på Hållbart resande väst:

– Genom att cykelpendla till jobbet gör du inte bara dig själv en tjänst, utan även samhället och dina medmänniskor. I en studie från Stockholm visar forskare att du som cyklist får bättre hälsa om du väljer cykeln framför bilen på väg till jobbet och minskar därmed risken att dö i förtid. Samtidigt minskar risken för förtid död bland dina medmänniskor genom minskade utsläpp av avgaser och buller.

– Hälsovinsterna med att fler cyklar beräknas vara värda flera miljarder kronor årligen. Det är inte bara hälsan som blir bättra av att cykla. Att cykla är även bra för din privatekonomi och för klimatet, och minskar trängseln på stadens gator. En studie från Karlstad universitet visar att barn som cyklar och går till skolan på egen hand presterar bättre och blir mer självständig. Dessutom skapar det goda resvanor redan från ung ålder, säger Sara Persson, regionutvecklare på Hållbart resande väst.

Snabbfakta från potentialstudien:
37 procent av invånarna i Västra Götaland kan cykla till jobb eller studier på 30 minuter.

I Borås och Åmål kan 50 procent av den arbetande befolkningen nå jobbet genom 30 minuters elcykling. Använder man sig istället av elcykel når man sin arbetsplats på 20 minuter.

42 procent av alla gymnasieelever i Västra Götaland kan cykla till skolan på 30 minuter.

För elever i årskurs F-3 i Västra Götaland bor 70 procent inom 2 km från skolan.