Nyheter

Första halvåret med samordnade varutransporter i Norrköpings kommun

Sedan hösten 2018 har Norrköpings kommun samordnat livsmedelstransporterna till sina enheter som ett steg i att minska antalet varuleveranser. Miljö, säkerhet och kvalitet är de drivande faktorerna. Nu har det nya systemet varit i bruk under lite mer än ett halvår, och media är välkomna på en genomgång av hur det fungerat hittills och vad som väntar framåt i tiden.
Samtliga led i kedjan omfattar ett långtgående miljötänkt. Under pressträffen erbjuds därför även en rundvisning i den helt nya distributionscentralen, där varorna lastas om och sedan körs ut enligt ett optimerat schema. Terminalen är bland annat utrustad med solceller som producerar egen el för drift av frys- och kylrum. Det kommer också att finnas en möjlighet att se närmare på en av de fossilfria och specialbeställda lastbilar som används vid utkörningen av varorna.
Det lokala åkeriet Alfredsson Transport, som tilldelades kontraktet för samordningen av kommunens livsmedelstransporter enligt den offentliga upphandling som genomfördes, ligger bakom skapandet av den nya distributionscentralen.
Bild från Byn i samarbete med Norrköpings kommun.