Nyheter

Øresundsbron: Första året av målningsarbete är på väg att avslutas

Nu hänger den tredje målningsplattformen på Øresundsbron och det första året av målningsarbete är på väg att avslutas. 

Fakta:

Varför ska bron målas om? 

Väder, vind och korrosion sliter på bron. Ett nytt färglägger behövs för att ge bron att fortsatt bra skydd och en lång livstid.

Hur går det till? 

Målningen sker både med hjälp av pensel och sprutmålning. Tre flyttbara och specialdesignade plattformar, som passar på just Øresundsbron, kommer att hänga från sidan av bron för att målningsarbetet ska kunna genomföras säkert och smidigt. När bron målades allra första gången, innan utplacering i sundet i slutet av 90-talet, gjordes det inomhus och på land. Nu ska målning ske under helt andra omständigheter.

Hur mycket ska målas? 

Stålfackverken utgör en yta på knappt 300.000 kvadratmeter.

Hur lång tid kommer det ta?

Ommålningen på södra sidan planeras pågå 2020-2023. Norra sidan kommer att målas 2024-2028. Undersidan ska också målas, med start 2028. Dessutom kommer det pågå reparationsmålningar parallellt. Hela ommålningen beräknas vara avslutad år 2032.

Kommer tillgängligheten på bron att påverkas? 

Ommålningen kommer genomföras med minimal påverkan på motor- och järnvägstrafik. Målet är att varken bil- eller tågkunder ska märka av det.

Är detta ett dyrt projekt som kommer leda till höjda priser?

Att måla om är kostsamt. Øresundsbron har en underhåll- och investeringsbudget som täcker kostnaderna. Det är ett planerat projekt och ska därför inte påverka Øresundsbrons finanser eller prissättning.

Bild av Daniel Karlsson