Nyheter

Positivt tredje kvartal för NRC Group med rekordhögt rörelseresultat

Det tredje kvartalet visar på en stark utveckling för NRC Group med kraftigt ökad omsättning och ett rekordhögt rörelseresultat. När NRC Group summerar resultatet för det tredje kvartalet har omsättningen stigit med 30 procent jämfört med föregående år och landar på 776,5 miljoner kronor.

Rörelseresultatet uppgick till 110,5 miljoner kronor, jämfört med 81,2 miljoner motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen steg med det till 14,2% (13,5%).

– Vi redovisar riktigt bra siffror och en bra ökning för perioden, sett både till omsättning och rörelseresultat. Grunden till det är att vi har bra blandning av olika projekt och framförallt en bra leverans i projekten kommenterar Daniel Pettersson VD NRC Group Sverige.

a sparh

Fortsatt hög orderingång
Orderingången för tredje kvartalet uppgick till 642 miljoner kronor och orderstocken var över 2,4 miljarder i slutet av september. Under perioden har NRC Group vunnit kontrakt för bland annat ombyggnationen av pendeltågsstationen Södertälje C utanför Stockholm och mark- och anläggningsarbetet för Ullevål-krysset i Oslo. Kontrakt värda 87 miljoner svenska kronor respektive 155 miljoner norska kronor.

Förvärv under perioden
I oktober förvärvade NRC-koncernen Fibertech AS i Norge. Förvärvet säkerställer specialistkompetens inom utvecklingen av fibernät och stärker NRC Group ytterligare som en totaleverantör av järnvägsinfrastruktur.

Redaktionen

Av Redaktionen