Nyheter

Norconsult utreder tillgängligheten i framtidens trafik

Självkörande fordon är en teknik som står runt hörnet. När de autonoma bilarna och bussarna börjar dela gator med övrig trafik kommer det att innebära stora förändringar för mobiliteten i samhället. Norconsult är med och utreder vad den nya tekniken specifikt kommer att betyda för personer med syn- och rörelsenedsättning vad gäller tillgänglighet.

Samhället är fullt av hinder, inte minst för personer med syn- och rörelsenedsättning. En hög trottoarkant, tröskel eller till och med ett lågt staket kan stänga ute personer med rörelsenedsättning. De med synnedsättning, i sin tur, kan ha svårt att orientera sig på till exempel torg – öppna platser utan känn- eller hörbara landmärken.

ab sjalvstyr

– Den här typen av problematik – tillgänglighet för grupper med olika former av funktionsnedsättning – är sällan en prioritet vid utformning av infrastruktur. Ofta hängs lösningar på i efterhand, till exempel kompletterande ramper vid trappor eller vägledande markörer i gatubeläggningen. Men nu, när samhället står inför ett paradigmskifte med självkörande fordon, finns möjlighet att ta hänsyn till funktionsnedsattas behov redan från start, säger 
Carolin Folkeson, planeringsarkitekt på Norconsult.

Foto: Mattias Dellmo, Norconsult
Redaktionen