Nyheter

Projekt: Trafikverket bygger gång- och cykelväg

Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg utmed väg 892 från Rydet till Rottne och utmed väg 897 vid Rottne. Syftet är att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och för att det ska bli lättare att komma fram på ett miljövänligt sätt.

Sedan efter påsk har ett körfält mellan Rydet och Rottne varit avstängt. Från och med vecka 17 kommer vägen att stängas av helt under 10 veckor. Motorfordon leds om via väg 880, väg 897 och väg 890.

– Under avstängningen kommer trafikanter fortfarande kunna gå eller cykla mellan Rydet och Rottne. Om du kör bil så får du dock räkna med att din resa tar längre tid än vanligt, säger Matilda Virefjäll, projektledare på Trafikverket.

Projektet omfattar en gång- och cykelväg utmed väg 892 från Rydet till cirkulationsplatsen där väg 897 ansluter vid Rottne och vidare norrut längs väg 897 till den befintliga gång- och cykelporten. Arbetet beräknas vara klart i augusti och samfinansieras med Växjö kommun.

Kommunen bygger parallellt

Inom kort börjar Växjö kommun bygga ny gång- och cykelväg genom Rottne centrum till rondellen på Växjövägen. Arbetet pågår fram till sommaren 2018.