Nyheter

Götaälvbron öppnas för sjöfarten nattetid och tidiga morgnar till och med 14 maj

Med anledning av svårigheten att öppna och stänga Götaälvbrons klaff: Broöppningar kommer de närmaste dygnen att ske nattetid och tidiga morgnar.

Syftet är att minimera risken för oväntade störningar både för sjötrafiken i Göta Älv och trafiken över Götaälvbron.

Under förutsättning att mätvärden och tekniska undersökningar visar att klaffen fungerar som den ska kommer bron att öppnas följande tider under de kommande tre dygnen:

Fredag 11 maj: Broöppning kan ske kl 22-00

Lördag12 maj: Broöppning kan ske kl 00-06 och kl 22-00

Söndag 13 maj: Broöppning kan ske kl 00-06 och kl 22-00

Måndag 14 maj: Broöppning kan ske kl 00-06

Måndagen den 14 maj återkommer trafikkontoret Göteborgs Stad med ytterligare information om tider för broöppning.

Det problem som det varma vädret kan orsaka gäller bara broklaffens funktion. Götaälvbron är helt säker att gå, cykla, åka kollektivt eller köra över. Brons så kallade bärighet har alltså inte påverkats.