Nyheter

Över hälften av svenskarna tror inte att GDPR gör skillnad

På fredag börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla i hela Europa. Men trots att kraven blivit mycket mer omfattande för företag att hantera uppgifter tror över hälften av svenskarna att skyddet för uppgifterna blir ungefär som innan – eller sämre.

GDPR innebär en hel del förändringar för företag och organisationer som behandlar personuppgifter och kraftigt stärkta rättigheter för den enskilde när det den personliga integriteten.

Ändå tror bara 27 procent av det svenska folket att deras personuppgifter är mer skyddade när lagen träder i kraft, enligt en undersökning som försäkringsbolaget If har gjort. 7 procent tror att de är mindre skyddade och 47 procent tror att det inte kommer att bli någon skillnad alls.

– Det är verkligen förvånande. Lagkravet innebär stora förändringar för hur personuppgifter får hanteras och dessutom dryga böter för de som inte lever upp till de nya reglerna. Om ett företag brister i sin behandling av personuppgifter kan de tvingas betala fyra procent av den globala omsättningen, säger Linda Häss, Data Protection Officer på If.

På If har arbetet med GDPR pågått sedan december 2015 . Ifs processer och system har gått igenom och omarbetats, och medarbetarna har genomgått utbildning så att de vet som vad som gäller.

– En av de viktigaste förändringarna är att vi har skapat en medvetenhet inom företaget att kundens integritet är i fokus genom hela kundresan. Detta har vi gjort genom att kvalitetssäkra hur vi behandlar personuppgifter i våra processer och systemstöd.

Det är i synnerhet just finansbolag och företag i tekniksektorn som har behövt göra de största förändringarna, enligt en undersökning som Financial Times har gjort.

– GDPR har inneburit mycket arbete för oss men det är samtidigt en möjlighet för oss att visa våra kunder att If är ett företag som man kan lita på även när det gäller personuppgiftsskydd. Samtidigt har Ifs höga grad av digitalisering, våra nordiska arbetsprocesser och goda rutiner för hantering av känsliga uppgifter gjort att vi hade goda förutsättningar att leva upp till de nya kraven redan från början, säger Linda Häss.

Den totala kostnaden för att införa den nya dataskyddsförordningen GDPR blir runt 2 000 miljarder kronor, eller 198 miljarder euro, för företag i EU.