Nyheter

Saab har fått en beställning för uppgradering av Gripen

Saab har fått en beställning från Försvarets materielverk (FMV) gällande uppgradering av Gripen C/D-systemet. Ordervärdet uppgår till cirka 224 miljoner kronor.

Beställningen innebär i huvudsak förbättringar och anpassningar av befintliga funktioner i den så kallade MS20-uppgraderingen som förbandssattes på samtliga svenska flottiljer under 2016.

De förbättringar som nu beställts berör centrala förmågor som målinmätning, egenskydd, kommunikation och människa-maskin interaktion, liksom även ett antal av de viktigaste stöd- och träningssystemen.

Verksamheten kommer att bedrivas vid Saabs anläggningar i Göteborg, Järfälla, Linköping och Arboga.

– Det här är en viktig beställning för att upprätthålla och vidareutveckla förmågan av Gripen C/D. Den påverkar stora delar av Gripen C/D-systemet, säger Jonas Hjelm, chef för Saabs affärsområde Aeronautics.

Leveranser kommer att ske mellan 2018 och 2020.

Foto: SAAB