Nyheter

50 nyanlända ingenjörer examineras till järnvägsbranschen

Projektet Juna – järnvägsutbildning för nyanlända ingenjörer – ska ge nyanlända bättre möjligheter att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Nu examineras de första nyanlända ingenjörerna till järnvägsbranschen, ett projekt med bara vinnare.

Vinsterna är stora såväl för individen- och arbetsgivaren som för samhället i stort. Individen ges möjligheten att arbeta inom sitt kompetensområde, utveckla sig själv och bidra med ny kompetens till sin arbetsplats.

Samtidigt får infrastrukturbranschen den kompetenta arbetskraft som man efterfrågar.