Nyheter

Handledningsmodul för Induktionsvärmare nu på NSK-akademin

En ny handledning för AIP+ har lagts till på online-baserade utbildningsplattformen NSK academy (www.nskacademy.com). Induktionsvärmemodulen är den senaste som ansluts till AIP+ (Value Added Program) underhålls- och serviceverktygsmoduler på webbplatsen.

NSK:s specialutvecklade utbildningsmoduler hjälper registrerade akademianvändare att upptäcka hur AIP+ -verktyg kan användas till sin fördel. Varje handledning erbjuder en bästa praxis för lagerinstallation och underhåll, vilket i sin tur bidrar till att öka maskinernas tillförlitlighet och lönsamhet. Korrekt tillämpning av AIP+ -verktyg kan förlänga lagerlivslängden och maskinens prestanda, samt minska driftstopp och kostnader.

En kurs med video och frågeformulär är kärnan i varje modul, och elever erhåller ett intyg efter framgångsrikt slutförande. NSK:s senaste handledningsmodul som går live är induktionsvärmare, vilka försiktigt och jämnt värmer lager som är monterade med en interferenspassning på en axel. Induktionsvärmare gör det möjligt att installera lager utan att behöva använda specifika handverktyg och eliminerar behovet av att tillämpa kraft på lagret under installationen.

NSK erbjuder tre induktionsvärmare i olika storlekar baserat på vikt och kraftkrav. Den portabla induktionsvärmaren väger bara 3,5 kg och är lämplig för lager/arbetsstycken upp till 10 kg, medan den bänkmonterade versionen har kapacitet upp till 300 kg och levereras med ett antal okar för olika lagerstorlekar. Slutligen är den tunga induktionsvärmaren golvmonterad för att klara vikter upp till 1200 kg. En bekväm design med glidarm gör den enkel att använda med tunga lager upp till 1,2 m utvändig diameter.

Bland de tips som ingår i videoelementet i den nya handledningen är hur man använder strömjusteringsfunktionen på induktionsvärmaren för användning på känsliga lager.

Som helhet är NSK:s handledningsmodul för induktionsvärmare utformad för att visa hur lagren kan på ett säkert och effektivt sätt värmas till optimal temperatur för enkel varmmontering.